2022-07-29 11:26:48

SPECIALISTAS/Ė, teikiantis konsultacijas energinio efektyvumo didinimo, alternatyvių šaltinių panaudojimo srityse

CVMarket.lt klientas
1360 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
• nagrinėja pasiūlymus ir paklausimus, susijusius su energinio efektyvumo didinimu, alternatyvių šaltinių panaudojimu, inovatyvių projektų rengimu ir įgyvendinimu;
• konsultuoja savivaldybių specialistus pastatų atnaujinimo (modernizavimo), energinio efektyvumo didinimo, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo, inovatyvių projektų įgyvendinimo pastatuose, inžineriniuose tinkluose klausimais;
• teikia konsultacijas energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo organizavimo ir bendradarbiavimo savivaldos, šalies ir tarptautiniame lygmenyse klausimais;
• teikia techninę/metodinę pagalbą dėl kompleksinių energijos taupymo priemonių įgyvendinimo atskiruose miestų rajonuose/kvartaluose ar miesto mastu;
• sistemina Lietuvoje ir kitose šalyse įgyvendintų energinio efektyvumo didinimo inovatyvių projektų analizę ir geriausios praktikos pavyzdžius, bei teikia pasiūlymus dėl tokių projektų įgyvendinimo;
• rengia metodines rekomendacijas ir kuria platformą padedančią teikti techninę metodinę pagalbą šalies savivaldybėms;
• organizuoja seminarus, pristatant geriausią Lietuvos ir užsienio šalių praktiką, susistemintą metodinę informaciją, susistemintus tyrimus, bei kitą susijusią informaciją.

Reikalavimai

• Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti ne mažiau kaip 3 metų praktinio ar mokslinio darbo patirtį pastatų atnaujinimo (modernizavimo) ar urbanistikos, energinio efektyvumo didinimo, alternatyvių šaltinių ar kitų inovatyvių priemonių įgyvendinimo projektų rengimo ar analizės srityje;
• būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, pastatų atnaujinimą ir visuomenės informavimą;
• išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus ir normatyvinius dokumentus statybos, projektavimo, energinio efektyvumo didinimo srityje ir gebėti atlikti jų reikalavimų sisteminimą;
• mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
• mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti pristatymus ir bendrauti su auditorija;
• mokėti anglų k. B2 lygmeniu, turėti rusų kalbos pagrindus;
• mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office/Open Office programiniu paketu;
• turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

Įmonė siūlo

• Galimybę prisidėti prie Lietuvai svarbios Programos sėkmingo įgyvendinimo;
• galimybę mokytis ir tobulėti profesinėje srityje;
• draugišką ir darbingą atmosferą.