2022-07-29 11:26:48

Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vadovas (-ė)

CVMarket.lt klientas
3515 - 4084 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

Vlniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ siekia, kad Vilniaus miestas taptų sveikiausia gyventi vieta Europoje. Mūsų vertybės: pagarba, profesionalumas, sveikata, empatija, bendradarbiavimas, augimas. Biure stengiamės būti inovatyvūs ir dirbame vadovaudamiesi LEAN vadybos principais.

Šiuo metu prie savo energingos komandos kviečiame prisijungti Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vadovą (-ę).

Mūsų komandoje Tu:

 • organizuosi ir atsakysi už Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriui pavestų funkcijų efektyvų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
 • koordinuosi ir organizuosi skyriaus darbuotojų (visuomenės sveikatos specialistų, fizinio aktyvumo specialistų, psichologų) darbus;
 • planuosi ir įgyvendinsi valstybines ir savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas;
 • vertindamas visuomenės sveikatos stebėsenos analizių rezultatus, identifikuosi visuomenės sveikatos stiprinimo poreikius ir nustatysi sveikatos stiprinimo prioritetus kiekvieniems metams;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvausi projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybių biudžetų lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • rengsi teisės aktų ir kitų dokumentų projektus skyriaus veiklos klausimais;
 • pagal kompetenciją inicijuosi Skyriaus veiklos užtikrinimui reikalingus viešuosius pirkimus.

Reikalavimai

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su Skyriaus funkcijomis susijusioje srityje;
 • gebi komunikuoti anglų kalba;
 • išmanai ir gebi vadovautis teisės, sveikatos, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindais, organizuojant savo ir Skyriaus veiklą;
 • išmanai dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • moki valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas ir pasiūlymus, gebi analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebi nustatyti rizikingas Biuro veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanai antikorupcinės aplinkos formavimo principus.

Įmonė siūlo

Mes Tau siūlome:

 • papildomus sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimus;
 • lankstų nuotolinio ir darbo iš Biuro santykį;
 • galimybę prisidėti planuojant ir kuriant visuomenės sveikatos stiprinimą;
 • motyvuojančią atlygio sistemą;
 • kursus ir mokymus, padedančius tobulinti profesinius įgūdžius;
 • darbą draugiškame kolektyve, kuriame unikalumas yra vertybė.

Atlyginimas nuo 3515 iki 4084 Eur prieš mokesčius