2022-07-29 11:26:48

Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
1928 - 2071 €/mėn. Prieš mokesčius
Galimybė kartais dirbti iš namų

Darbo aprašymas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau siekia, kad Vilniaus miestas taptų sveikiausia gyventi vieta Europoje.

Mūsų vertybės: sveikata, pagarba, profesionalumas, empatija, bendradarbiavimas ir augimas.

Biure stengiamės būti inovatyvūs ir dirbame vadovaudamiesi LEAN vadybos principais.

Šiuo metu prie savo energingos komandos kviečiame prisijungti Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjo pavaduotoją. 

Mūsų komandoje Tu:

Dalyvausi:

 • skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo organizavime;
 • projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • valstybinių, savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimo strategijų ir sveikatos stiprinimo priemonių planavime ir įgyvendinime;
 • rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • skyriaus darbuotojų veiklos vertinime;
 • Biuro biudžeto formavimo procese;
 • skyriaus nuostatų, veiklos planų, ataskaitų, darbuotojų pareigybių aprašymų rengime;
 • pagal skyriaus kompetenciją piliečių skundų ir prašymų nagrinėjime.

Rengsi:

 • teisės aktų ir kitų dokumentų projektus skyriaus veiklos klausimais ir pagal kompetenciją atstovausi skyrių ir bendradarbiausi su kitais Biuro darbuotojais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
 • pagal skyriaus kompetenciją sutarčių projektus ir vykdysi sutarčių įgyvendinimo priežiūrą.

Prisidėsi prie skyriaus žmogiškųjų, materialiųjų ir finansinių išteklių planavimo;

Teiksi siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklų;

Pagal kompetenciją inicijuosi Skyriaus veiklos užtikrinimui reikalingus viešuosius pirkimus, rengsi techninių specifikacijų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus viešųjų pirkimų kuruojamais klausimais vykdymui, vykdysi rinkos tyrimus;

Koordinuosi naujų darbuotojų įvedimo procesą.

 

Reikalavimai

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi medicinos ir sveikatos arba socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam pilygintą išsilavinimą;
 • turi ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turi ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį visuomenės sveikatos stiprinimo srityje;
 • išmanai teisinę bazę, reglamentuojančią skyriaus veiklą (įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir pan.)
 • moki anglų B1 lygiu;
 • turi gerus planavimo ir organizavimo įgūdžius;
 • turi komandinio darbo įgūdžius, gebi efektyviai bendradarbiauti su kitais skyriaus darbuotojais, kitais vadovais ir išorės partneriais;
 • gebi valdyti konfliktines situacijas.

 

Įmonė siūlo

 • Darbą draugiškame kolektyve, kuriame unikalumas yra vertybė; 
 • Motyvuojančią atlygio sistemą (galimas priedas prie pareiginės algos iki 50 proc);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos, ligų prevencijos įgūdžius gerinančius renginius;
 • Galimybę prisidėti planuojant ir kuriant visuomenės sveikatos stiprinimą.

Užsuk - įkvėpsime gyventi sveikiau!

Besidomintys šiuo skelbimu taip pat žiūrėjo