2022-07-29 11:26:48

Vykdančiojo direktoriaus asistentas (-ė)

CVMarket.lt klientas
1250 - 1600 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

 • Padėti Vykdančiajam direktoriui atlikti kasdienines administracines ir finansines užduotis;
 • Rengti raštus, lydraščius, atsakymus į užklausimus ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 • Dalyvauti įvairiuose susirinkimuose, susijusiuose su Administracijos ir finansų padalinio kompetencija, prireikus rengti susirinkimų protokolus;
 • Kuruoti nekilnojamojo turto projekto klausimus: rengti užklausimų, atsakymų fiziniams ir juridiniams asmenims, raštų institucijoms projektus; atlikti reikalingus apskaičiavimus, prognozes pagal pateiktą metodiką;
 • Ruošti kreipimųsi į Įstaigos savininką - Valdančiąją tarybą projektus, kitų susirašinėjimų su VT projektus;
 • Ruošti medžiagą VT posėdžiams, prancūzų ir lietuvių kalbomis rengti Valdančiosios tarybos protokolus;
 • Rengti įsakymų veiklos klausimais, o prireikus ir dėl komandiruočių, stažuočių projektus, užregistruoti pasirašytus įsakymus ir supažindinti su jais atsakingus asmenis;
 • Pagal apibrėžtas gaires rengti įvairių padalinio veiklos sritis reglamentuojančių dokumentų, tvarkų projektus;
 • Dalyvauti Asmens duomenų apsaugos politikos ir ją detalizuojančių vidaus dokumentų įgyvendinime, pagal apibrėžtą tvarką atlikti stebėseną ir informuoti vadovybę apie galimus pažeidimus duomenų apsaugos srityje;
 • Vykdyti priskirtų viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, rengti pirkimo dokumentų, sutarčių projektus, prancūzų ir lietuvių kalbomis ruošti argumentaciją, reikalingą Valdančiosios tarybos sutikimui atlikti pirkimą gavimui;
 • Organizuoti ir užtikrinti tinkamą priskirtų sutarčių vykdymą; Atliekant priskirtų sutarčių vykdymo kontrolę užtikrinti gautų sąskaitų faktūrų atitikimą sutarčių sąlygoms ir savalaikį jų pateikimą apmokėjimui;
 • Rinkti duomenis, rengti padalinio dokumentų, ataskaitų, užklausimų, atsakymų projektus, susijusius su naryste AEFE tinkle.
 • Reikalavimai

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygmeniu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygmeniu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo A2 lygmeniu;
 • Turėti administracinio darbo patirties.
 • Įmonė siūlo

 • Darbą tarptautinėje aplinkoje;
 • Papildomas atostogas;
 • Atlyginimą pagal kvalifikaciją: nuo 1250 iki 1500 EUR iki mokesčių. Jei manai, kad esi tinkamas kandidatas, atsiųsk savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką per CVMARKET sistemą iki vasario 15 d.