https://www.cvmarket.lt/2067678
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Biudžeto skyriaus finansininkas
Darbo skelbimo numeris #2067678

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Biudžeto skyriaus finansininkas


Darbo aprašymas

PAREIGYBĖ

1. Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Agentūra) Biudžeto skyriaus (toliau – Skyrius) finansininko pareigybė (kodas 241305) (toliau – darbuotojas) priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės sudėtingumo lygis – labai sudėtinga.

3. Pareigybės paskirtis – Agentūros centralizuotos sąmatos krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) pirkimams skirtų asignavimų valdymas.

4. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja centralizuoto aprūpinimo sąskaitas, muitinės deklaracijas, gautas iš Agentūros padalinių ir teikia jas vizuoti Agentūros direktoriui dėl apmokėjimo;

2. kaupia ir apibendrina duomenis apie KAS programų Agentūros centralizuotiems pirkimams skirtų biudžeto sąmatų vykdymą, kontroliuoja kreditorinius ir debitorinius įsiskolinimus, analizuoja priežastis, dėl kurių per apyskaitinį laikotarpį lieka nepanaudotų lėšų pagal kiekvieną išlaidų straipsnį, valstybės funkciją, programą, priemonę;

3. vertina, ar Agentūros centralizuotam aprūpinimui patvirtintų užduočių lėšų poreikis atitinka turimas lėšas, skaičiuoja jų pokyčius, rengia sąmatų tikslinimo prognozes, derina jas su programų koordinatoriais, KAS padaliniais ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;

4. tikslina KAS padalinių centralizuoto aprūpinimo sąmatas finansinių išteklių valdymo informacinės sistemos duomenų bazėje, programų koordinatoriams teikia duomenis, reikalingus sąmatos tikslinimo aiškinamiesiems raštams rengti;

5. rengia nustatytos formos ataskaitoms reikalingą informaciją, susijusią su Agentūros centralizuotam aprūpinimui skirtų lėšų panaudojimu, ir ją teikia Skyriaus vedėjui;

6. rengia apibendrintas nustatytos formos ataskaitas vidaus ir išorės vartotojams;

7. atlieka išankstinę finansų kontrolę;

8. teikia metodinę pagalbą Agentūros padaliniams investicinių projektų ir jų finansinio pagrindimo rengimo, finansinių išteklių, skirtų investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, planavimo klausimais;

9. pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje Agentūros veiklos klausimams spręsti;

10. atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


Reikalavimai

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų, apskaitos, vadybos arba matematikos mokslų krypčių išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį ekonomikos, finansų, apskaitos, vadybos arba matematikos mokslų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį finansų arba apskaitos srityse;

3. turėti organizacinių gebėjimų, informacijos valdymo, asmenų konsultavimo, komunikavimo ir veiklos planavimo įgūdžių;

4. žinoti krašto apsaugos sistemos struktūrą;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius KAS veiklą, strateginio planavimo principus ir metodiką, programų vertinimo metodiką, programų ir valstybės biudžeto sudarymo sistemą bei finansinių išteklių panaudojimo principus, įslaptintos informacijos ir asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų rengimą, gebėti juos taikyti;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gauti.


Kitame žingsnyje galėsite pasirinkti - siųsti CV kaip registruotam ar kaip neregistruotam vartotojui!


Darbo skelbimo numeris
#2067678

Besidomintys šiuo skelbimu taip pat žiūrėjo

prieš 1 sav.
AUDITORIAUS PADĖJĖJA (-AS) Noriu darbo, UAB
1800 - 2100 €/mėn. Prieš mokesčius
prieš 1 sav.
AUDITORIAUS PADĖJĖJA (-AS) Noriu darbo, UAB • Vilnius
1800 - 2100 €/mėn.Prieš mokesčius
Vilnius
prieš 5 d.
Atranka internetu Galimybė kartais dirbti iš namų PERSONALO IR DARBO UŽMOKESČIO PRODUKTO VYSTYMO IR DIEGIMO SKYRIAUS DIREKTORĖ (-IUS) Alna Business Solutions, UAB
Nuo 5500 €/mėn. Prieš mokesčius
prieš 5 d.
Atranka internetu
PERSONALO IR DARBO UŽMOKESČIO PRODUKTO VYSTYMO IR DIEGIMO SKYRIAUS DIREKTORĖ (-IUS) Alna Business Solutions, UAB • Vilnius
Galimybė kartais dirbti iš namų
Nuo 5500 €/mėn.Prieš mokesčius
Vilnius
VIP 1
prieš 2 sav.
Galimybė kartais dirbti iš namų STATYBOS REGLAMENTAVIMO SKYRIAUS VYRESNYSIS (-IOJI) SPECIALISTAS (-Ė) Vilniaus miesto savivaldybės administracija
1400 - 1900 €/mėn. Prieš mokesčius
1
prieš 2 sav.
STATYBOS REGLAMENTAVIMO SKYRIAUS VYRESNYSIS (-IOJI) SPECIALISTAS (-Ė) Vilniaus miesto savivaldybės administracija • Vilnius
Galimybė kartais dirbti iš namų
1400 - 1900 €/mėn.Prieš mokesčius
Vilnius
prieš 1 sav.
LEGAL INTERN Lano Solutions, UAB
prieš 1 sav.
LEGAL INTERN Lano Solutions, UAB • Vilnius
Vilnius
prieš 6 d.
JAUNESNYSIS PRODUKTO VADOVAS (-Ė) Lietuvos paštas, AB
1800 - 2100 €/mėn. Prieš mokesčius
prieš 6 d.
JAUNESNYSIS PRODUKTO VADOVAS (-Ė) Lietuvos paštas, AB • Vilnius
1800 - 2100 €/mėn.Prieš mokesčius
Vilnius
Peržiūrėti visus
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Biudžeto skyriaus finansininkas
Jūs kandidatuojate į:
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Biudžeto skyriaus finansininkas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!