2022-07-29 11:26:48

Pokyčiai darbo rinkoje 2007

2016.06.16

Kovo 7d.

Artimiausiu metu pokyčiai darbo rinkoje gali tapti stabdžiu sparčiam įmonių ekonominiam augimui. Tuo tarpu darbuotojams numatomas „aukso amžius“.

Su didžiausiais sunkumais susidurs tos firmos, kurios konkuravo pigios darbo jėgos dėka. Praėjusios savaitės Statistikos departamento duomenis vidutinis neto darbo užmokestis privačiame sektoriuje 2006 metų ketvirtąjį ketvirtį lyginant su tuo pačių laiku 2005 paaugo 26,9%.

Darbo užmokesčio pokyčiai

Bruto darbo užmokestis tuo pačiu palyginamuoju laikotarpiu privačiame sektoriuje paaugo 20,7% (žiūr. diagramą). Tai ypač palies smulkaus ir vidutinio dydžio įmones. Dalis jų dėl darbuotojų stygiaus jau galvoja apie veiklos nutraukimą. Ekonomistų prognozėmis darbo užmokesčio augimas 2007 metais bus apie 17%.

Ypač sudėtinga situacija yra paslaugų ir prekybos sferose. Sunki padėtis toliau išlieka informacinių technologijų, statybos ir transporto srityse. Pastebima tendencija kviestis šių sričių specialistus iš užsienio. Drąsiai galime teigti, kad darbą susiras dauguma tų, kurie bent kiek suinteresuoti jį keisti ar investuos laiko į jo paiešką. Taip pat pastebima, kad dirbti grįžta vyresnio amžiaus žmonės, atvyksta vis daugiau neturinčių darbo iš provincijų bei ganėtinai greitai įsidarbina tie žmonės, kurie nesėkmingai ieškojo darbo anksčiau. Tuo tarpu studentams būdinga savo aktyvią darbinę veiklą pradėti net nuo pirmo ar antro kurso.

Darbo ieškančiųjų gretas jau pildo grįžtantieji iš užsienio, t.y. dažniausiai baigę aukštuosius mokslus Lietuvoje, dirbę nekvalifikuotą darbus užsienyje, tačiau išmokę kalbas, suprantantys darbo santykius ir pasiryžę karjerą daryti Lietuvoje asmenys. Paprastai grįžtama nusivylus darbo sąlygomis užsienyje, karjeros perspektyvos nebuvimu. Kita vertus tėvynėn grąžina ir artimųjų bei draugų ilgesys. Darbo biržos pranešimų duomenimis sugrįžtančiųjų šiuo metu daugėja, o išvažiuojančiųjų į užsienį mažėja.

Poslinkis pastebimas ir darbdavių mąstyme bei veiksmuose. Kuriamos naujos motyvacinės sistemos bei naudojamos įvairesnės lojalumo skatinimo programos. Didelis darbo užmokestis šiuo metu nėra vienintelė ir svarbiausia priežastis darbo ieškantiesiems keičiant darbą.

Kokią išvadą galime padaryti? Darbuotojai - būkite drąsesni reikšdami savo norus. Darbdaviai – vertinkite šią susidariusią padėti plačiau ir žvelgdami į perspektyvą, būkite lankstesni, atviresni kompromisams, nes kova dėl geriausių darbuotojų aštrėja. Juk ateitį kuriame šiandien mes patys!

CV Market

Raktinis žodis: