2022-07-29 11:26:48

Pasitikėjimas

2016.06.16

Jūs žinote, kada jis būna. Žinote, kada ne. Ir visgi kas yra pasitikėjimas? Kaip jis išreiškiamas darbe? Ar galima sukurti pasitikėjimą, kai jo nėra? Kaip išlaikyti pasitikėjimą, jei jis darbe egzistuoja? Tai svarbūs klausimai greitai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje.

Pasitikėjimas sukuria pagrindą efektyviam bendradarbiavimui, darbo vietos išsaugojimui, darbo motyvacijai ir efektyvumui, papildomoms pastangoms, kurias žmonės savanoriškai investuoja į darbą. Kai bendrovėje ar poros santykiuose egzistuoja pasitikėjimas, visa kita daug lengviau pasiekti.

Galima rasti daugybę apibrėžimų, apibūdinančių pasitikėjimą. Savo 1993 m. disertacijoje dr. Duane C.Tway rašo: Visi manome, kad iš patirties žinome, kas yra pasitikėjimas, tačiau nežinome, kaip jį padidinti. Kodėl? Man atrodo, taip yra todėl, kad į pasitikėjimą įpratome žiūrėti kaip į savarankišką esybę.

Tway sukūrė pasitikėjimo modelį, kurį sudaro trys komponentai. Jis vadina pasitikėjimą konstrukcija, nes jis sukonstruotas iš trijų dalykų gebėjimo pasitikėti, kompetencijos ir ketinimų suvokimo.

Mastant apie pasitikėjimą kaip apie šių trijų elementų derinį, lengviau jį suvokti. Gebėjimas pasitikėti reiškia visą jūsų gyvenimo patirtį, kuri įtakojo dabartinį gebėjimą ir norą rizikuoti pasitikint kitais. Kompetencijos suvokimas sudarytas iš to, kaip jūs vertinate savo ir bendradarbių gebėjimą konkuruoti dabartinėmis sąlygomis.

Ketinimų suvokimas, pasak Tway, tai jūsų supratimas, kad veiksmus, žodžius, misijas ir sprendimus įtakoja bendruomenės, o ne individo motyvai.

Kodėl normalioje organizacijoje pasitikėjimas turi lemiamos reikšmės?

Ar labai svarbu, kad darbo aplinkoje vyrautų pasitikėjimas? Anot Tway, pasitikėjimu žmonės domėjosi dar Aristotelio laikais. Tway rašo: Aristotelis (384-322 pr.Kr.) Retorikoje sako, kad Ethos, kalbėtojo-klausytojo pasitikėjimas buvo paremtas tuo, jog klausytojas suvokė tris kalbėtojo charakteristikas. Anot Aristotelio, tai buvo kalbėtojo protas (arba kompetencija), kalbėtojo charakteris (patikimumas  kompetencijos faktorius ir garbingumas atviri ketinimai) bei kalbėtojo geranoriškumas (geri ketinimai klausytojo atžvilgiu). Nemanau, kad iki šių dienų kas nors smarkiai pasikeitė.

Tway ir kitų tyrimai parodo, kad pasitikėjimas tai pagrindinis elementas, kurį reikėtų sukurti darbo vietoje. Pasitikėjimas yra būtinas tam, kad:

- jaustumėme, kad kolega mūsų nepaves;
- galėtume susikooperuoti bendram darbui;
- apgalvotai rizikuotume;
- patikimai bendrautume.

Kaip išlaikyti pasitikėjimą

Geriausias būdas darbe išsaugoti pasitikėjimą  tai jo nesumažinti. Kritiniai faktoriai yra organizacijos vadovybės integracija ir sąžiningas bei skaidrus bendravimas su darbuotojais. Pasitikėjimą gali didinti svarbi vienijanti misija ir vizija. Kitas būdas išsaugoti pasitikėjimą tai nuolat teikti informaciją apie visus svarbiausius bendrovėje vykstančius procesus. Svarbi ir organizacijos sėkmė; žmonės labiau pasitiki sėkmingai dirbančios organizacijos darbuotojų kompetencija.

Tačiau net ir organizacijoje, kur pasitikėjimui teikiama pirmenybė, gali įvykti nesusipratimų. Žmonės gali neteisingai vienas kitą suprasti; nepatenkinamas klientų užsakymas, ir niekas nepripažįsta savo kaltės. Kalbant apie gebėjimą pasitikėti, kai kuriems žmonėms labai sunku pasitikėti net, atrodytų, puikiai dirbančia bendrove, kadangi jie turi blogos patirties. Daugelyje darboviečių žmonės yra nuolatos apgaudinėjami.

Kaip vadovui kurti ir išlaikyti pasitikėjimą

Didelėje organizacijoje jūs negalite kontroliuoti pasitikėjimo, tačiau galite elgtis taip, kad jis būtų bent artimiausioje jūsų aplinkoje.

· Įdarbinkite ir saugokite žmones, kurie nori formuoti pozityvius,pasitikėjimu paremtus santykius su atskaitingais sau žmonėmis bei vadovais.
· Skatinkite gražius tarpasmeninius darbuotojų santykius.
· Nuolat informuokite darbuotojus. Suteikite kuo daugiau informacijos (ir kuo greičiau).
· Tegul vadovaujantys asmenys būna draugiški ir vykdo įsipareigojimus. Jei jų negali įvykdyti, tegul nedelsiant praneša priežastis. Vadovai, besielgiantys taip, lyg būtų verti pasitikėjimo, tokiais ir tampa. · Jei darbuotojas blogai dirba, švaisto laiką, pasikalbėkite su juo. Kiti darbuotojai tai matys ir labiau jumis pasitikės.
· Neminėkite išsiblaškiusių darbuotojų vardų, ir neleiskite kitiems darbuotojams jų kaltinti, pravardžiuoti ir badyti pirštais.
· Privalote būti kompetentingas. Žinokite, apie ką kalbate jei nežinote, prisipažinkite.
· Klausykitės dėmesingai ir pagarbiai. Atsižvelkite į darbuotojų pageidavimus ir poreikius.
· Imkitės apgalvotos rizikos klientų aptarnavimui ar produkto kokybei pagerinti.
· Jei esate vadovas ar komandos narys, užsibrėžkite aukštus reikalavimus ir elkitės taip, lyg tikėtumėte, kad juos įgyvendinsite.

Investuokite į pasitikėjimo kūrimą tik tada, jei nuoširdžiai trokštate organizacijoje sukurti šiltą, pasitikėjimo kupiną, bendradarbiavimui palankų klimatą. Visos kitos, negarbingos priežastys tai gėda ir parodija. Žmonės atskiria juodą nuo balto, ir jie niekada daugiau jumis nepasitikės.

Pasitikėjimas yra kuriamas nuolat, mažais žingsneliais. Knygų autorė Marsha Sinetar teigia: Pasitikėjimas priklauso ne nuo technikos, o charakterio; mumis pasitikima dėl to, kokie esame viduje, o ne dėl išdailintos išvaizdos ir puikaus mokėjimo bendrauti. Taigi, pasitikėjimas  tai visos organizacijos sėkmės kertinis akmuo. Pasitikėjimas tai teisybė, net jei ji skaudi; su darbuotojais ir klientais elkitės natūraliai ir teisingai. Ar žinote kitą būdą puikiai atlikti darbą ir pagerinti gyvenimo kokybę? Turbūt ne!

DELFI.lt