2022-07-29 11:26:48

6 patarimai kaip "tvarkytis" su pernelyg kontroliuojančiu vadovu

2016.06.16

Įmonėse neretai pasitaiko, kad vadovas pernelyg kontroliuoja savo pavaldinius. Toks vadovo elgesys dažnai neturi objektyvių priežasčių ir yra nulemtas tik vadovo nerimo. Pavaldiniai, norėdami palengvinti savo sunkią dalią ir efektyviai dirbti, turi sugalvoti kaip išsisukti iš susidariusios padėties. Pateikiame 6 patarimus darbuotojams, pernelyg kontroliuojamiems vadovų.

1. Įvertinkite kokio tipo yra Jūsų kontroliuojantis vadovas

Viename skalės gale yra vadovai, tokie, kaip Styvas Jobs‘as, kurie kelia labai aukštus kokybės reikalavimus ir dažnai savo pavaldiniams įsako perdaryti atliktus darbus. Tokie vadovai kreipia labai daug dėmesio į smulkmenas, tačiau savo pavaldinių nežlugdo ir netgi juos įkvepia.

Kitame skalės gale yra vadovai, kurie būtinai turi sau ir kitiems parodyti savo galią. Šio tipo vadovai pavaldiniams palieka labai mažai laisvės, arba jos nepalieka visiškai. Tokie vadovai yra pamišę dėl kontrolės.

2. Nekovokite su vadovu

Nesipriešinkite kontroliuojančiam vadovui nei aktyviai, nei pasyviai. Tokie Jūsų veiksmai tik sukeltų dar didesnį vadovo spaudimą. Skųstis tokiam vadovui, kad Jums sunku, taipogi nebūtų geras sprendimas.

Išeitis iš susidariusios padėties yra. Pasistenkite suvokti, kokios yra kontroliuojančio elgesio priežastys. Tai gali būti Jūsų vadovo būdas; didžiulis spaudimas, kurį jis patiria iš savo vadovų ar akcininkų; kompanijos kultūra, kuri skatina kontroliuojantį vadovo elgesį. Supratę “kur šuo yra pakastas”, Jūs žinosite, kaip reikia elgtis, kad sumažinti kontrolę.

3. Sukurkite daugiau pasitikėjimo

Elkitės apgalvotai ir nuoširdžiai stenkitės sumažinti susidariusią įtampą. Jūsų tikslas yra atrasti elgesio būdus, kurie sumažintų Jūsų vadovo stresą. Būtų labai gerai, jei nuoširdžiai pasakytumėte vadovui, kad suprantate, jog jis patiria didžiulį stresą ir paklaustumėte, kaip galėtumėte jam padėti.

4. Tarkitės su vadovu

Prieš atlikdami užduotį, apsitarkite su vadovu už ką Jūs būsite atsakingas. Atsargiai užsiminkite vadovui, kad smulkias užduotis atliksite Jūs, juk vadovas bus daug reikalingesnis sprendžiant svarbesnius strateginius klausimus įmonėje.

5. “Išlaikykite” vadovą ramų

Informuokite vadovą apie Jūsų atliekamas užduotis net ir tuomet, kai jis to neprašo. Daugeliu atvejų vadovai yra pernelyg kontroliuojantys dėl to, kad jaučia nerimą. Žinodami, kad Jūs atliekate Jums priskirtus darbus, jie jausis ramūs ir mažiau Jus kontroliuos.

6. “Pagaukite” vadovą atvirumo akimirkoje

Kiekvienas vadovas, kad ir koks jis bebūtų kontroliuojantis, retkarčiais būna atviras. Pasinaudokite tokia proga ir pasikalbėkite su vadovu apie kontroliavimo nebūtinumą, apie tai, kaip galima būtų palengvinti Jūsų bendradarbiavimą. Tačiau būkite atsargūs, girdėkite ką kalbate, kad nesupykdytumėte vadovo.

Įmonėse darbuotojai patiria įvairių įtampų, dalies kurių priežastys visiškai nepriklauso nuo pačių darbuotojų. Prie tokių atvejų priskirtinas atvejis, kuomet įmonės vadovas yra pernelyg kontroliuojantis pavaldinius ir kuomet ta kontrolė neturi objektyvaus pagrindo, o yra sąlygota tik vadovo vidinio nerimo. Tačiau netgi ir iš tokios, atrodytų beviltiškos, situacijos darbuotojai gali išsivaduoti vadovaudamiesi minėtais 6 patarimais.

Šaltinis: http://blogs.hbr.org/hmu/2011/09/stop-being-micromanaged.html?cm_sp=blog_flyout-_-hmu-_-stop_being_micromanaged