2022-07-29 11:26:48

Biuro Pelenė. Kaip neįkliūti į juodo darbo pinkles

2016.06.16

Kur jūs bedirbtumėte, aplink jus visada atsiras žmonių, kurie stengsis permesti jums savo pareigas. Tai ir reiškia būti biuro Pelene: kai jūs už viską atsakinga ir visiems skolinga, o jus spaudžia vis labiau ir labiau. Ir nors Pelenė – moteriškos lyties būtybė, biure ši rolė gali atitekti ir vyrams, ir moterims.

„Žvaigždės“ nesutinka atlikti rutininį darbą

Kai kurios organizacijos Pelenių ieško dar pokalbio metu. Tai vyksta tuo atveju, kai firmoje didžioji darbininkų dalis jaučiasi esą „žvaigždės“ ir jiems reikia žmogaus, kuris atliktų rutininį darbą. Pavyzdžiui, įmonėje gali būti daug vadybininkų, kurie atsisako „paprasčiausiai skambinėti“ ir sėdi biure laukdami, kol iš dangaus pradės kristi užsakymai. Tokiu atveju aptingę vadybininkai gali reikalauti, kad klientų paieškomis užsiimtų kuris nors vienas žmogus.

Pagrindinė Šarlio Pero pasakos veikėja Pelenė taip praminta todėl, kad namuose jai visuomet tekdavo atlikti sunkiausius ir juodžiausius darbus. Tik padedant Gerajai fėjai ji pateko į prabangų pokylį karališkuosiuose rūmuose. Ten ji sutiko Princą, kuris ją įsimylėjo ir vedė. Tačiau Pelenių galima sutikti ne tik pasakose, bet ir gyvenime. Ir nors Darbo kodekse nėra sąvokos „biuro Pelenė“, praktiškai tai labai paplitęs reiškinys įdarbinimo sferoje.

Žinoma, iš tikrųjų nereikia bijoti „juodo“, „rutininio“ darbo. Netgi rutininių momentų atlikimas padeda geriau suprasti organizacijos procesų esmę, įgyti naujų žinių. Pavyzdžiui, jeigu įsidarbinote buhaltere, tai net įprasta kelionė į banką padės geriau susipažinti su piniginėmis operacijomis. O jeigu jūs dirbate administratore, tuomet susitikimas su solidžiais svečiais leis įsivaizduoti, kokios elito bendravimo taisyklės.

Tačiau bet kokiai rutinai turi būti ribos. Pelenės tuo ir skiriasi nuo paprastų darbuotojų, kad jas, Pelenes, negailestingai eksploatuoja, o jų atlyginimo dydis nepriklauso nuo atliekamų darbų apimties. Pavyzdžiui, jūs galite sudarinėti ataskaitas, vesti pasitarimus, vykdyti kitų užsakymus ir už tai negauti nė vieno papildomo cento.

Bet ir to maža – Pelenės apkraunamos darbais, kurie nenumatyti pareiginėse instrukcijose. Pavyzdžiui, jūsų pareiginėse instrukcijose gali būti parašyta, kad jūs privalote supažindinti naujus darbuotojus su darbu. Tačiau realybėje gali pasirodyti, kad jūs turite ne šiaip sau supažindinti juos su darbo pobūdžiu, o apmokinti juos dirbti.

Šturmas – kaip pasiteisinimas dėl iniciatyvumo stokos

Biuro Pelenei skiriamos skubios užduotys. Jeigu kiti darbuotojai turi galimybę pasiilsėti, tai biuro Pelenė turi dirbti tiek, lyg ji (jis) nuolat likviduotų avarijas objektuose. Tai reiškia, kad jūs ne paprasčiausiai atliekate savo funkcijas, o visą laiką balansuojate ties savo galimybių riba. Jūs tampate „Formulės – 1“ lenktynininkė.

Be to, Pelenė nuolat „maitinama“ pažadais. Tokiam darbuotojui visą laiką kalbama, kad greitu laiku sunkios dienos pasibaigs, kad ne už kalnų šviesi ateitis, kad reikia dar truputėlį pasistengti ir prasidės visai kitas gyvenimas. Tačiau viskas lieka kaip ir anksčiau.

Kai kuriems žmonėms patinka atlikti Pelenės pareigas, nes tokiu būdu jie išvengia atsakomybės, jiems nereikia priimti sprendimus. Be to, jiems patinka aukos padėtis: savo kančiose jie randa pasiaiškinimą ir pasiteisinimą dėl tingėjimo ir iniciatyvumo stokos.

Kartais Pelenės egzistavimą sankcionuoja vadovybė: administracija žino, kad biure yra darbuotojas, kuris už visus plėšosi, bet nekreipia į tai dėmesio. Bet kartais būna taip, kad Pelenės atsiradimas kolektyve – tai faktas, jog firmoje susiklostė tokie santykiai, kai vieni darbuotojai manipuliuoja kitais negailestingai juos eksploatuodami, naudodamiesi jų gerumu ir silpnumu.

Kaip pokalbio metu suprasti, kad jus nori padaryti Pelene:

1. Jūsų klausia, ar jūs nebijote juodo darbo. Jūs atsakote, kad ne. Bet darbdavys nenurimsta ir pasakoja, kad darbo bus daug, o pinigų – nelabai. Be to, jo veide šviečia pasitenkinimo savimi šypsena.

2. Jums vardina jūsų pareigas, bet kai jūs bandote ką nors pasitikslinti, sako, kad paprasčiau visa tai išsiaiškinti vietoje.

3. Jums pasakoja, kad dirbti turėsite būtent jūs (išvardina darbų sąrašą), bet jūs iš savo patirties žinote, kad vienas žmogus negali susitvarkyti su tokiu darbu.

4. Jūs sužinote, kad pareigose, į kurias jūs pretenduojate, žmonės ištveria ne daugiau nei vieną – du mėnesius ir dažnai keičiasi.

Kaip atsikratyti Pelenės pareigų

Jūs galite pasirinkti vieną iš dviejų strategijų: galite pradėti kovoti su šia tendencija arba Pelenės pareigas pasiūlyti kitam žmogui:

• Kalbėkite, kad jūs nepajėgsite susidoroti su šiuo darbu;

• Pareikškite, kad tai nenumatyta pareiginėse instrukcijose;

• Pasakykite, kad yra žmonių, kurie su tuo susitvarkys geriau nei jūs;

• Apsimeskite, kad jūs nieko nesuprantate;

• Pasiskųskite, kad sergate.

Jeigu jaučiate, kad jus eksploatuoja labiau nei kitus ir jums nusibodo būti „tarnaite“, tuomet:

1. Pasiruoškite parašyti pareiškimą dėl išėjimo iš darbo: rankose visuomet turite turėti šį paskutinį, viską nusprendžiantį argumentą.

2. Žinokite, kad jūsų laukia sunkios derybos: susiimkite į rankas, nekelkite balso, išsakykite tik racionalius argumentus ir būkite visiškai rami.

3. Ramiai ir viską apsvarsčiusi ant lapo surašykite tai, kuo būtent jūs užsiimate ir kodėl jums tai netinka, pavyzdžiui, tai neatitinka jūsų kvalifikacijos arba prieštarauja ankstesniam susitarimui.

4. Pradėkite ieškotis naujo darbo, kuris jums tiktų labiau.

5. Išanalizuokite, kur yra jūsų kaltė ir charakterio silpnumas: juk iš dalies būtent nuo šių savybių priklausė tai, kad jūs tapote Pelene. Galbūt jūs esate pernelyg naivi, baili, patikli? Galbūt jūs neįvertinate savęs?

Padarykite išvadas ir daugiau neužkibkite ant šio kabliuko.

www.eli.lt