2022-07-29 11:26:48

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

~ 1674.24 €/mėn. PRIEŠ MOKESČIUS
https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/bendra-informacija/karjera-ir-zmogiskuju-istekliu-politika

Įmonės aprašymas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą. Jos veiklos tikslai:

• Kaupti, saugoti ir aktualinti nacionalinį dokumentinį kultūros paveldą, užtikrinti jo sklaidą bei integravimą į Europos skaitmeninio turinio erdvę.
• Užtikrinti prieigą prie informacijos ir žinių, plėtoti visuomenės informacinę ir kultūrinę kompetenciją.
• Skatinti visuomenę siekti naujų žinių ir užtikrinti jų sklaidą bei taikymą.
• Vykdyti informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka darbo skelbimai