https://www.cvmarket.lt/302845

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #302845

STRATEGIJOS DEPARTAMENTO EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖ

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus
2017 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. 1V- 4


STRATEGIJOS DEPARTAMENTO
EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strategijos departamento Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Ekonominės analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti elektroninių ryšių rinkų, kurių charakteristikos gali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnyje, taikymą, (toliau – atitinkamos rinkos) tyrimus, elektroninių ryšių paslaugų rinkų ir pašto paslaugos rinkos (toliau visos rinkos kartu – ryšių sektorius) plėtros ekonominę analizę, teikti vertinimus, išvadas, nustatyti vystymosi tendencijas bei rengti prognozes. Teikti ekonominio pobūdžio vertinimus strateginiais ryšių sektoriaus plėtros klausimais ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) priimamų sprendimų klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – elektroninių ryšių ir pašto veiklos reguliavimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat su Europos Sąjungos direktyviniais dokumentais, reglamentuojančiais veiklą ryšių sektoriuje;
6.3. išmanyti ekonominės analizės metodus ir mokėti juos taikyti;
6.4. būti susipažinusiam su konkurencinės aplinkos tyrimą bei vertinimą reglamentuojančiais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, mokėti juos taikyti;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, atsižvelgiant į turimą informaciją formuluoti argumentuotas išvadas;
6.6. turėti praktinės patirties atliekant ekonominę analizę;
6.7. mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti kolektyviai ir savarankiškai, konstruktyviai bendradarbiauti;
6.8. gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.9. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ir kitomis bazinio kompiuterinio raštingumo programomis;
6.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. bendradarbiaujant su kitais Tarnybos padaliniais, atlieka atitinkamų rinkų tyrimus, t. y.: apibrėžia atitinkamas elektroninių ryšių rinkas, atlieka konkurencijos veiksmingumo atitinkamose elektroninių ryšių rinkose analizę ir, jei konkurencija atitinkamose rinkose nėra veiksminga, nustato didelę įtaką jose turinčius ūkio subjektus bei teikia pasiūlymus dėl įpareigojimų šiems ūkio subjektams nustatymo, (palikimo galioti, pakeitimo, panaikinimo), kurie spręstų nustatytas konkurencines problemas;
7.2. rengia Lietuvos ryšių sektoriaus vystymosi analitines apžvalgas, kuriose analizuoja Lietuvos ryšių sektoriaus bei atskirų jį sudarančių rinkų vystymosi tendencijas, prognozuoja šių rinkų vystymąsi;
7.3. analizuoja ryšių sektoriaus plėtros tendencijas bei jos vaidmenį viso Lietuvos ūkio vystymosi kontekste, teikia esminių ryšių sektoriaus reguliavimo sprendimų (iki jų priėmimo), jų galimo poveikio ekonominės analizės išvadas, teikia pasiūlymus dėl ryšių sektoriaus strateginių reguliavimo krypčių ir gairių;
7.4. kiek tai susiję su Skyriaus kompetencija, atlieka Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių narių ryšių sektorių lyginamąsias analizes, analizuoja Europos Sąjungos, tarptautinių ryšių organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų šalių patirtį bei atlieka Europos Sąjungos šalyse narėse ryšių sektoriuje priimtų reguliavimo sprendimų ir praktikos pritaikymo Lietuvos ryšių sektoriaus reguliavimo praktikai galimybių analizes;
7.5. Europos Komisijos, tarptautinių ryšių organizacijų, Lietuvos bei užsienio šalių institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymu arba vadovaujantis Tarnybos sutartimis su kitomis institucijomis, rengia bei teikia statistinę informaciją bei duomenis apie ūkio subjektų vykdomą veiklą ryšių sektoriuje;
7.6. Skyriaus vedėjui pavedus, rengia ir teikia pasiūlymus Tarnybos rengiamiems raštų, ataskaitų, teisės aktų, kitų dokumentų, o taip pat kitų Europos Sąjungos institucijų rengiamiems rekomendacijų, bendrų pozicijų, kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimu, projektams;
7.7. vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ekonominės analizės Skyriaus vedėjui.


Darbo skelbimo numeris
#302845
Jūs kandidatuojate į:
STRATEGIJOS DEPARTAMENTO EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖ
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!