2022-07-29 11:26:48

Klausimų tipai naudojami įdarbinimo pokalbio metu

2016.06.16

Pokalbio klausimai yra skirstomi į tris grupes. Tai uždari, atviri ir išaiškinimo klausimai.

Uždari klausimai yra labai tikslūs, reikalaujantys konkretaus atsakymo . Pats klausimas numato atsakymo variantus, o asmuo, kuriam klausimas yra pateikiamas, tik pasirenka jam tinkamą atsakymą. Keli uždarų klausimų pavyzdžiai, kurie gali būti vartojami asmeninio pokalbio metu:
Kokį darbą mieliau dirbtumėte?
 a) kurį reikia atlikti su kolegomis,
 b) kurį reikia atlikti vienam (vienai).
Čia pateikiami du konkretūs atsakymai ir asmuo turi pasirinkti vieną iš jų. 
 ›  Ar mokate vairuoti automobilį? 
 ›  Ar mokate dirbti kompiuteriu? 
 ›  Ar galite dirbti viršvalandžius?
Į visus šiuos klausimus yra tik du atsakymai: Taip arba Ne. Iš pašnekovo sužinote tik konkretų faktą. Rekomenduojama tokių klausimų pokalbio metu vartoti kuo mažiau.

Atviri klausimai dažniausiai prasideda žodžiais: Kas?, Kaip?, Kodėl? ir skatina pašnekovą neapsiriboti trumpu atsakymu Taip ar Ne, o plačiau papasakoti apie save, savo nuostatas, motyvus. Į klausimus Kodėl jūs išėjote iš paskutiniojo darbo?Kaip jums sekasi dirbti kolektyve?, Kokia jūsų darbo kompiuteriu patirtis? negalima atsakyti Taip arba Ne. Jie tiesiog reikalauja platesnio komentaro.

Išaiškinimo klausimai gali būti savo forma ir atviri, ir uždari, tačiau jie yra pateikiami tada, kai pašnekovas visiškai atsako į klausimą, bet pokalbio vedėjas pageidauja patikslinimo. Kokie klausimai bus užduoti priklauso nuo pokalbio vedėjo tikslo. Jei norima tik patikslinti konkrečią informaciją, geriau pateikti uždarą klausimą. Pvz., jei norite sužinoti, ar pašnekovas nekonfliktavo su kolegomis ar viršininku buvusioje darbovietėje, reikėtų ir klausti: Ar jūsų santykiai ankstesnėje darbovietėje buvo nekonfliktiški? Į tokį klausimą reikalingas tikslus atsakymas. O jeigu paklausite: Kokie jūsų santykiai buvo su buvusiais kolegomis, buvusiu viršininku?, galite išgirsti labai plačius, bet ne konkrečius atsakymus, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie kandidato santykius su kitai asmenimis.

Raktinis žodis: