2022-07-29 11:26:48

Straipsniai

Raktažodis: darbo sutartis

Darbo teisė

Darbo sutarčių rūšys

Darbo sutartys gali būti:
neterminuotos;
terminuotos, laikinosios, sezoninės;
dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;
su namudininkais;
patarnavimo darbams;
kitos.
Darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminu...