2022-07-29 11:26:48

Viešojo valdymo agentūra

~ 2587.86 €/mėn. PRIEŠ MOKESČIUS
http://www.vtd.lt

Įmonės aprašymas

Šiame profilyje skelbiami Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas. Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (į kurią bus nukreipti iš skelbimo) privalo pateikti:

• prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

• sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

• užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Svarbu! Konkursuose ir atrankose bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 punktu ir 46 punktu.

Viešojo valdymo agentūra darbo skelbimai