2022-07-29 11:26:48

Darbo rinkos prognozė 2009 metams

2016.06.16

Antradienį (sausio 20 d.) Lietuvos darbo birža pristatė darbo rinkos prognozes 2009 metams.  Pateikiame pristatymo santrauką:


Įsidarbinimo galimybės specialistams 2009

isidarbinimo galimybes specialistams 2009

Įsidarbinimo galimybės darbininkams 2009

isidarbinimo galimybes darbininkams 2009


Darbo rinkos tendencijos
 

Didės Mažės
Ieškančių darbo asmenų skaičius, o kartu ir įtampa darbo rinkoje

Neseniai darbą praradusių asmenų, daugiausiai dirbusių pramonės ar statybos sektoriuose

Reorganizuojamų ar bankrutuojančių  įmonių ir iš jų atleidžiamų darbuotojų skaičius

Vidutinė bedarbystės trukmė

Regioniniai nedarbo skirtumai

Darbdavių reikalavimai darbo jėgos kompetencijai, pastovus poreikis kvalifikacijos tobulinimui

Poreikis darbuotojų, kuriančių aukštą pridėtinę vertę įmonėje

Darbuotojų lojalumas įmonei
Darbo jėgos paklausa, ypač nekvalifikuotam ir žemos kvalifikacijos darbui

Įsidarbinimo galimybės visuose ekonominiuose sektoriuose

Vyresnio amžiaus ir jaunų, ypač neturinių darbinės patirties, bedarbių įsidarbinimo galimybės.

Darbo jėgos trūkumas kiekybiniu, bet ne kokybiniu aspektu

Darbo jėgos kaina, sudarydama prielaidas išlaikyti darbo vietas

Darbuotojų kaita įmonėse

Įmonės dažniau atleis, negu priims darbuotojus

2009 m. bus  likviduota apie 38 tūkst. darbo  vietų. 

Tai dvigubai daugiau nei 2008 m.

Įmonės numato apie 23 tūkst. darbo vietų steigimą,
balansas bus neigiamas  - 15 tūkst.

Neigiamas darbo vietų balansas prognozuojamas tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje.

Didžiausią dalį likviduoti darbo vietų numato pramonė:
    - medienos, medienos gaminių ir baldų,
    - tekstilės gaminių,
    - pagrindinių metalų ir metalų dirbinių;
ir statybos sektoriaus bendrovės.


Pesimistiškiausi vertinimai - pramonės ir statybų sektoriuose

Daugiau nei pusė likviduojamų vietų bus pramonėje. Didžiausias likvidavimas – aprangos ir tekstilės, medienos ir medienos dirbinių bei baldų, pagrindinių metalų ir metalo dirbinių bei kitose gamybos šakose.

Nedidelis teigiamas darbo vietų balansas numatomas tik celiuliozės ir popieriaus, guminių ir plastmasinių dirbinių gamybos šakose.

Tekstilės ir aprangos sektorius vis dar išlieka vienas stambiausių, tačiau 2009 m. darbuotojų skaičius, kaip ir visoje pramonėje, lyginant su 2008 m. mažės maždaug trečdaliu ir balansas bus neigiamas. Sąstingis palietė ir medienos pramonės sektorių.

Statybos sektorius apimtis mažins. Šios tendencijos palies ir su statybų sektoriumi glaudžiai susijusius, kitus ūkio sektorius - aprūpinančius statybine produkcija, baldais, teikusius transportavimo paslaugas ir kt.

Naujai sukurtų vietų šiame sektoriuje mažės. Lyginant su 2008 m., kai statybų sektorius ryškiai pirmavo tarp kitų šalies sektorių, 2009 m. numatoma, kad keturis kartus daugiau darbo vietų bus likviduota, nei įsteigta.


Paslaugų sektorius palankiausiai vertina savo perspektyvas

Pagal optimistinį perspektyvų scenarijų, smulkios ir vidutinės įmonės, bus pagrindinės darbo vietų steigėjos - tai įvairios paslaugų: mažmeninės prekybos; viešbučių ir restoranų; sveikatos, socialinio darbo įmonės ir organizacijos gebančios lanksčiai prisiderinti prie rinkos reikalavimų.

Tačiau negali būti atmetamas pesimistinis perspektyvų scenarijus, kuomet dėl sumažėjusios perkamosios galios, mažės vidaus vartojimas, neigiamai įtakodamas paslaugų sektoriaus plėtrą, o kartu ir mažindamas darbo jėgos paklausą.  Viešbučių ir restoranų sektoriaus įmonės gali itin jautriai sureaguoti į gyventojų perkamosios galios sumažėjimą.

Blogiausiai savo verslo perspektyvas vertino nekilnojamo turto, jo pardavimo ir plėtros, finansinio tarpininkavimo bei kitos komunalinę, socialinę ir asmens aptarnavimo veikla užsiimančios įmonės. Tikėtina, kad mažėjant vidaus vartojimui, gali prasidėti reorganizacija ir atleidimai restoranų, laisvalaikio ir pramogų organizavimo, finansinio tarpininkavimo ir kitose paslaugų srityse.

Raktinis žodis: