2022-07-29 11:26:48

Straipsniai

Naujausi straipsniai

Darbo teisė

Užsieniečių įdarbinimas

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Apraša...
Darbo teisė

Darbo sutarčių rūšys

Darbo sutartys gali būti:
neterminuotos;
terminuotos, laikinosios, sezoninės;
dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;
su namudininkais;
patarnavimo darbams;
kitos.
Darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminu...

Populiariausi straipsniai

Darbo teisė

Užsieniečių įdarbinimas

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Apraša...
Darbo teisė

Darbo sutarčių rūšys

Darbo sutartys gali būti:
neterminuotos;
terminuotos, laikinosios, sezoninės;
dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;
su namudininkais;
patarnavimo darbams;
kitos.
Darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminu...