2022-07-29 11:26:48

Užsieniečių įdarbinimas

2018.08.02

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje registruota laisva darbo vieta. Skelbimo galiojimo laiko trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienas. Darbdavys dokumentus dėl užsieniečio įdarbinimo gali teikti teritorinei darbo biržai per 1 mėnesį, pasibaigus skelbimo galiojimui.

DĖMESIO!

Darbdavio prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui nepriimamas, jeigu darbdavys: 

  1. prieš 5 darbo dienasiki prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai dienos teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo įregistravęs laisvos darbo vietos.Reikalavimas registruoti laisvą darbo vietą netaikomas darbdaviui, kuris ketina įdarbinti užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą;
  2. nori įdarbintiužsienietį, kuris jau turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje;
  3. pateikė ne visus dokumentus nurodytusLeidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos apraše.

Darbdavių dėmesiui!

Aprašas netaikomas:

  1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;
  2. įmonių dalyviams, vadovams, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams.
  3. užsieniečiui,kuris yra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbtipagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio nuostatas. 

 

Reikalingi dokumentai bei platesnė informacija: žiūrėti detalesnę informaciją.

 

ĮSAKYMAS  DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO SĄLYGŲ IR  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO