2022-07-29 11:26:48

Skirtingų sričių vadybininkai, jų darbas ir atsakomybė

2016.06.16

Skirtingų sričių vadybininkai, jų darbas ir atsakomybė

Vieni geidžiamiausių darbo rinkoje išlieka vadybininkai. Vadybininkas – po šiuo žodžiu slypi gausybė neaiškumų ir dviprasmybių. Vadybininkais vadinami asmenys, atsakingi už prekių išdėliojimą parduotuvių lentynose, vadybininkais įvardinami prekių platintojai, vadybininkas ir tas žmogus, kuris kartą per mėnesį jums paskambina siūlydamas naują interneto planą... Tad kokios išties yra vadybininkų pareigos ir kokį darbą gali tikėtis dirbti aukštąjį vadybos mokslą baigęs absolventas?

Vadybininkas, valdytojas ar pardavėjas?

Lietuvių kalbininkai angliškui žodžiui „manager“ sukūrė lietuvišką terminą „vadybininkas“. Lietuvoje paprastai priimta manyti, jog tiesioginė bet kokio vadybininko pareiga yra užmegzti naujus kontaktus, palaikyti senuosius ir parduoti kuo didesnį prekių ar paslaugų kiekį už didžiausią kainą.

Vakarų šalyse žodis „manager“ reiškia „vadovas“, „valdytojas“, „direktorius“. Tačiau ne pardavėjas! Taigi lietuviškuoju žodžiu vadybininkas turėtų būti vadinamas ne kažką parduodantis žmogus, o tas, kuris organizuoja tobulą pardavėjų darbą, surenka aukščiausios klasės pardavėjus, sukuria pardavimo proceso strategiją, taisykles, organizuoja pardavėjų mokymus ir tobulinimo kursus, analizuoja sudėtingas pardavimų situacijas. Vakaruose vyrauja posakis, jog geras pardavėjas – aukso krislas, o geras vadybininkas – aukso luitas.

Jeigu vadybininko pareigos Lietuvoje būtų tokios pačios kaip ir užsienio šalyse, juo niekada nedirbtų tik ką mokslus baigęs jaunuolis ar apie pardavimus, valdymą nenutuokiantis asmuo. Vadybininko darbas yra itin atsakingas, jo imtis gali tik tam tikrų valdymo žinių ir įgūdžių turintis žmogus.

Bet grįžkime į Lietuvos darbo rinką ir pabandykime išsiaiškinti, kokios pareigos ir atsakomybė glūdi po skirtingų sričių pavadinimais.

Skirtingų sričių vadybininkai

Pagrindines vadybininkų specializacijas galima suskirstyti į tris grupes: rinkodaros vadybininkas (marketingo vadybininkas), pardavimo vadybininkas ir personalo vadybininkas. Šios specializacijos dalinamos į smulkesnes: transporto / logistikos vadybininkas, reklamos vadybininkas, telerinkodaros (telemarketingo) vadybininkas, eksporto vadybininkas, tiekimo vadybininkas, kokybės vadybininkas, produkto vadybininkas, turizmo vadybininkas ir kt.

Rinkodaros ir marketingo vadybininkas – vienas ir tas pats, tačiau ekonomikos terminas marketingo vadybininkas yra nevartotina svetimybė, keičiama rinkodaros vadybininkas. Jeigu norite kandidatuoti į šią darbo vietą, turite žinoti, jog pagrindinė jūsų pareiga bus užtikrinti sėkmingą atstovaujamos kompanijos prekių ar paslaugų pateikimą rinkai. Vadinasi, būsite atsakingi už rinkos ir prekybos politikos analizę. Reikės tirti ir išmanyti paklausos ir pasiūlos lygį, vartotojų poreikius ir lūkesčius. Be viso šito, reikia pridurti, kad rinkodaros vadybininkas formuoja įmonės įvaizdį, ant jo pečių dažniausiai nugula ir prekių ar paslaugų reklamos kūrimas ir planavimas. Taigi prieš jūsų akis – parinkti tinkamą atstovaujamos kompanijos veiklos strategiją, kurios finansiniai rezultatai džiugintų darbdavį. Sėkmingą rinkodaros vadybininko darbą lemia analitinis mąstymas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas dirbti greit, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu, rašyti tikslias ataskaitas ir rengti pasiūlymus.

Pardavimų vadybininkas atstovauja kompanijai, pristato ir siūlo prekes ar paslaugas. Jis turi vesti derybas su esamais ar potencialiais klientais, rūpintis verslo sandoriais. Pardavimų vadybininkas privalo išmanyti savo parduodamų prekių ar paslaugų savybes, specifiką, kainas. Kai kuriems tenka parduotas prekes pristatyti, pademonstruoti, mokyti tuos, kurie su parduota preke dirbs. Reikėtų domėtis situacija rinkoje, rasti ir išskirti potencialius klientus. Paprastai pardavimų vadybininkai neišvengia kontraktų rašymų, informacijos apie klientų pasitenkinimą rinkimo. Tai pakankamai atsakingas, judrus darbas, tenka daug važinėti, organizuoti susitikimus tiek savo, tiek kitų kabinetuose ar kitose pokalbiams, prekių ir paslaugų demonstravimui tinkamose patalpose. Maloni išvaizda, gera iškalba, empatiškumas, sugebėjimas bendrauti su skirtingais žmonėmis, verslumas – pardavimo vadybininkui reikalingos savybės.

Užtikrinti efektyviausią atstovaujamos organizacijos darbo jėgos panaudojimą privalo personalo vadybininkas. Personalo vadybininkas turi kurti personalo politiką: suplanuoti kokio išsilavinimo ir kiek reikės darbuotojų, jog efektyviai būtų atlikti visi būtini darbai. Personalo vadybininkui dažnai reikia kurti profesijų aprašymus ir nustatyti pareigybių kvalifikacinius reikalavimus. Jis atsakingas už darbuotųjų atranką ir įdarbinimo procedūrą. Į personalo vadybininko darbą dažnai įeina ir darbuotojų kompetencijų tikrinimas, jų karjeros planų tvarkymas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, tobulinimo kursų organizavimas. Žinoma, toks žmogus turi būti geru psichologu, jam tenka tarpininko tarp vadovybės ir darbuotojų vaidmuo. Šis darbas priskiriamas sėsliems, paprastai nuolat dirbama kabinete.

Transporto vadyba yra logistikos vadybos specializacija. Lietuvoje dažniausiai logistikos vadybininko ir transporto vadybininko pareigos yra identiškos. Logistikos vadybininkas / transporto vadybininkas planuoja ir vykdo prekių ar medžiagų sandėliavimą, vežimą ir paskirstymą, aptarnauja klientus. Logistikos vadybininkui tam, kad užtikrintų efektyvų įmonės darbą, reikia tirti rinką, t.y. nustatyti paklausos ir pasiūlos lygį, konkurentus, analizuoti kainas. Transporto vadybininkui reikia sudaryti darbų atlikimo grafiką, transporto priemonių maršrutus, organizuoti krovinių, keleivių tarptautinį gabenimą. Į logistikos / transporto vadybininko pareigas įeina paslaugų kainos skaičiavimas (transporto, prekių sandėliavimo ir kt. išlaidos). Privalu rengti finansines veiklos ataskaitas, tvarkyti dokumentaciją. Logistikos vadybininkui būtini geri derėjimosi įgūdžiai, kadangi nuolat tenka ieškoti verslo partnerių ir su jais derėtis. Paprastai pats logistikos vadybininkas samdo reikiamus darbuotojus (vairuotojus) ir jiems yra tiesioginis vadovas. Toks darbas yra judrus ir įtemptas, reikia būti nuolat pasiekiamam, tenka dirbti savaitgaliais, švenčių dienomis.

Gerą iškalbą, malonią išvaizdą turinčiam ir reklama, produkto ar paslaugos pateikimo potencialiam klientui specifika besidominčiam žmogui – verta išbandyti jėgas reklamos vadyboje. Reklamos vadybininkas gali dirbti su interneto, televizijos, spaudos, lauko reklama. Jo pagrindinis darbas – reklamą planuoti ir parduoti. Yra teigiančių, jog reklamos vadyba – sudėtingiausia vadybos sritis, mat reikia pardavinėti „orą.“ Reklamos vadybininkas turi palaikyti gerus santykius su esamais klientais ir nuolat ieškoti naujų. Dažnam reklamos vadybininkui tenka ir kūrybinės užduotys – sugalvoti užsakovui įdomų reklamos būdą ir jį kuo gražiau pateikti vartotojams. Tenka vertinti ir pateikti klientams reklamos išlaidas ir efektyvumą. Reklamos vadybininkai neretai dirba pakankamai laisvu grafiku, lankosi pas klientus, jų darbo laikas neribojamas, gali tekti dirbti ir savaitgaliais. Reklamos vadybininką taip pat galima pavadinti psichologu: jis turi suprasti, ką ir kokiu būdu klientui reikia išreklamuoti bei kaip reklamuojamą produktą turėtų matyti ar girdėti potencialūs vartotojai, kad norėtų jį įsigyti.

Telerinkodaros (telemarketingo) vadybininkas – jam reikia prekę pristatyti ir parduoti, tiesiog komunikacija ir pardavimas vyksta telefonu ir retais atvejais susitikimuose akis į akį. Telerinkodaros vadybininkai gali pardavinėti tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Pardavinėjamos prekės ar paslaugos nuo čiužinių iki interneto planų, reklamos.

Eksporto vadybininkas yra atsakingas už savo įmonės prekių ar paslaugų eksportavimą į užsienio rinkas. Eksporto vadybininkui reikia ieškoti naujų klientų, sudaryti sandorius, rengti komercinius pasiūlymus, finansines ataskaitas. Eksporto vadybininko pareigas einantis žmogus turi domėtis užsienio rinkomis, analizuoti pasiūlos ir paklausos lygį, išmanyti tų rinkų esminius įstatymus, logistiką, žinoti produkcijos platinimo kanalus. Vertingos užsienio kalbos žinios, iškalba, derybiniai įgūdžiai. Šis darbas neretai kupinas įtampos, tenka dirbti savaitgaliais, švenčių dienomis.

Rūpintis reikalingų prekių ar paslaugų radimu, užsakymu tenka tiekimo vadybininkui. Tiekimo vadybininkas dažniausiai turi palaikyti glaudžius ryšius su esamais tiekėjais, ieškoti naujų (analizuoti kainas, tiekėjų pasiūlymus, derėtis dėl palankiausių kainų, sudaryti sutartis), planuoti pirkimus, formuoti užsakymus, pateikti reikalingus dokumentus, ataskaitas. Tenka rengti prekių likučių analizę, juos optimizuoti. Kruopštus, analitinio mąstymo, derybinių įgūdžių, užsienio kalbų žinojimo reikalaujantis darbas.

Kokybės vadybininkas dar vadinamas kokybės kontrolieriumi yra atsakingas už gaminių ar paslaugų kokybę. Pagal darbo pobūdį kokybės vadybininkui tenka organizuoti patikrinimus (vidaus auditą ir kt.), kaip laikomasi kokybės standartų reikalavimų ar įgyvendinami reikiami koregavimo veiksmai. Kokybės vadybininkas taip pat veda būtiną dokumentaciją bei apskaitos formas, kontroliuoja kokybės politikos keliamų kokybės tikslų įgyvendinimo eigą. Teikia metodinę pagalbą kokybės vadybos klausimais.

Produkto vadybininkas yra asmuo, atsakingas už naujo produkto pateikimą į rinką, glaudų bendradarbiavimą su esamais klientais ir naujų klientų paiešką. Jam taip pat tenka koordinuoti produkto reklamos kampaniją, pristatyti jį vartotojams, pasirašyti sutartis, konsultuoti klientus. Į jo pareigas įeina pardavimo ataskaitų rengimas, informacijos rinkimas, rinkos analizė.

Turizmo vadybininkui reikia planuoti, organizuoti ir prižiūrėti tam tikro pobūdžio (kelionių organizavimo, kaimo turizmo, turizmo informacijos centras) turizmo įmonės darbą. Be verslo plano sudarymo, finansinių šaltinių ir investicinės rinkos vertinimo, turizmo vadybininkui dažnai tenka suburti darbo komandą ir jai vadovauti. Tai turi būti komunikabilus žmogus, kadangi nuolat tenka bendrauti su klientais, transporto nuomos įmonėmis, diplomatiškai nagrinėti skundus, konsultuoti klientus, organizuoti įvairių poilsiautojų laisvalaikį, užimtumą. Į jo pareigas įeina turizmo paslaugų rinkinio sudarymas, reklamos organizavimas. Tai itin judrus darbas, dažniausiai tenka dirbti savaitgaliais, švenčių dienomis. Būtina mokėti užsienio kalbų, išmanyti šiuolaikines ryšio priemones.

Akivaizdu, jog darbo vadybininkams užtektinai ir kone visiems jiems reikia kažką parduoti. Jeigu matote save bent vienoje iš šių sričių, kreipkitės į darbdavį net jei neturite atitinkamo išsilavinimo. Vadyba ta sritis, kurioje bene daugiausiai dirba taip vadinamų savamokslių.

Raktinis žodis: