2022-07-29 11:26:48

Specialistai: įvairių sričių specialistų darbas, pareigos

2016.06.16

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne žodžiu „specialistas“ vadinamas žmogus, kuris turi specialybę ar profesiją. Visgi tai nepilnas apibrėžimas, kadangi specialistu tokiu atveju save galėtų vadinti dar dažais kvepiantį diplomą laikantis absolventas. Darbdaviai, darbo skelbime nurodantys iešką kažkurios srities specialisto, turi omenyje, jog jiems reikalingas žmogus, gerai išmanantys tam tikrą sritį, dalyką. Kitais žodžiais – tai tam tikros srities žinovas, turintis daugiau žinių nei ką tik specialybę įgijęs asmuo ar generalistas, tačiau kvalifikacija ir žiniomis nusileidžiantis tos srities ekspertui.

Jeigu ne tik turite su rinkodara / marketingu (žodis „marketingas“ yra nevartotina svetimybė, keičiamas rinkodara) susietą išsilavinimą, bet ir solidų bagažą patirties, galite dairytis rinkodaros specialisto darbo. Rinkodaros specialistas (marketingo specialistas) tiria rinką, analizuoja, planuoja ir organizuoja įmonės veiklą. Tikslesnė rinkodaros specialisto veikla priklauso ne tik nuo specializacijos, bet ir darbdavių reikalavimų, lūkesčių. Rinkodaros specialistas atsakingas už rinkodaros veiklos plano parengimą, strategijos kūrimą, rinkodaros ryšių įmonėje planavimą ir formavimą, įmonės įvaizdžio formavimą visuomenėje, reklamos kampanijų įgyvendinimą. Jei rinkodaros specialistas dirba pramonės ar prekybos įmonėje, jam reikia vykdyti darbus, susijusius su produktų, paslaugų teikimu rinkai bei jų pardavimu.

Potencialūs darbdaviai teigia, jog Lietuvoje ypatingai trūksta gerų, profesionalių viešųjų pirkimų specialistų, turinčių reikalingų žinių ir darbo patirties. Dažniausiai viešųjų pirkimų specialistais tampa teisinį, finansinį išsilavinimą turintys asmenys. Viešųjų pirkimų specialistas rengia viešųjų pirkimų planą, kontroliuoja jo įgyvendinimą, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, rengia ataskaitas apie viešuosius pirkimus ir juos teikia Viešųjų pirkimų tarnybai, sistemina viešųjų pirkimų dokumentus, rengia analitines ataskaitas.

Vieni geidžiamiausių darbo rinkoje IT (informacinių technologijų) specialistai. IT specialistas paprastai yra baigęs informatikos, informacinių technologijų mokslus ir dirbęs pagal specialybe bent trejetą metų. Kiekvienos kompanijos reikalavimai IT specialistui skiriasi: vieniems reikia IT specialisto, kuris būtų atsakingas už įmonės kompiuterinių tinklų ir įrangos priežiūros valdymą, koordinavimą, organizuotų komandos darbą, gebėtų vadovauti kompanijai ar skyriui; kitiems reikia kitokių IT specialisto paslaugų. Vienaip ar kitaip, IT specialistas greitai taps deficitu. Prognozuojama, jog apie 2014 metus Lietuvoje rasti IT specialistą bus sudėtinga ir brangu.

Komunikacijos specialistas turi sugebėti parengti komunikacijos strategiją ir komunikacijos planus, valdyti organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos veiklas, efektyviai spręsti informacijos, komunikacijos ir vadybos sąveikoje iškylančias problemas, prognozuoti svarbiausias rinkos ir komunikacijų transformacijas. Privalo išmanyti komunikacijos modelius, vidinės ir išorinės komunikacijos principus bei būdus. Komunikacijos specialistas darbo ieškoti gali viešojo sektoriaus institucijose, ministerijose, europinėse institucijose, įvairiose agentūrose ir fonduose, tarptautinėse agentūrose, ūkio subjektuose, ryšių su visuomene bendrovėse ir kitur.

Viešųjų ryšių specialistu dažnai įvardinamas komunikacijos specialistas. Paprastai jų darbas ir atsakomybė yra identiška. Viešųjų ryšių specialistas organizuoja ir vado vidinę bei išorinę įmonės komunikaciją, įgyvendina viešųjų ryšių strategiją, organizuoja reklamines kampanijas, rašo straipsnius ir pranešimus spaudai, koordinuoja darbą su žiniasklaida, formuoja firminį stilių, įvaizdį ir t.t.

Logistikos specialistas atlieka logistikos vadybininko darbą, t.y.: planuoja, vykdo efektyvų prekių ir medžiagų sandėliavimą, vežimą ir paskirstymą, aptarnauja klientus, tvarko įmonės užsakymus, organizuoja įmonės veiklą, prekių srautus, pardavimą, vežimą ir sandėliavimą. Paprastai logistikos specialistui priklauso tirti rinką, nustatyti paklausos ir pasiūlos lygį, analizuoti tiek konkurentų, tiek kainų politika. Logistikos specialistas nuo logistikos vadybininko įprastai skiriasi tik sukauptos patirties, žinių bagažu ir atlyginimu.

Už aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimą ir koordinavimą įmonėje yra atsakingas aplinkosaugos specialistas. Dažniausiai aukštąjį techninį išsilavinimą turintys aplinkosaugos specialistai rūpinasi aplinkosaugos reikalavimų laikymosi kontrole, saugių darbo sąlygų sudarymo organizavimu, koordinavimu ir kontrole, nelaimingų atsitikimų tyrimais ir analize, oro taršos modeliavimu ir t.t. Atsakomybė priklauso nuo darbo pobūdžio ir darbuotoją samdančio darbdavio lūkesčių.

Klientų aptarnavimo specialistai reikalingi įvairiausioms įmonėms ir organizacijoms: bankams, parduotuvėms, avialinijoms, telekomunikacijų bendrovėms. Klientų aptarnavimo specialistas yra tarpininkas tarp atstovaujamos įmonės ir jos klientų. Jis teikia klientams reikalingą informaciją ir paslaugas. Tikslesnės klientų aptarnavimo specialisto funkcijos priklauso nuo organizacijos veiklos: pavyzdžiui, paskambinus trumpuoju informacijos telefonu, tokios pareigybės žmogus suteiks jums informaciją telefonu ir tuo jo darbas apsiribos, o draudimo bendrovėje dirbantis klientų aptarnavimo specialistas turi vykdyti dar ir aktyvų padavimą.

Personalo specialistas analizuoja kiekybinę ir kokybinę personalo sudėtį, jo kaitą ir poreikį. Jo darbas itin panašus arba identiškas personalo vadybininko darbui. Dažnai pasitaiko, jog įmonės, samdančios personalo specialistą priskiria jam personalo vadybininko darbą ir atvirkščiai. Be personalo darbuotojui įprasto darbo, personalo specialistas atsakingas už tam tikrą siauresnę sritį, pavyzdžiui, lyderystės principų sklaidą, kompetencijų vertinimą, atlygio sistemos kūrimą, vien tik tam tikros srities darbuotojų darbo koordinavimą.

Visuomenės sveikatos specialistas turi gebėti spręsti visuomenės sveikatos problemas, apibendrinti ir vertinti gyventojų sveikatos būklės ir rizikos rodiklius, vykdyti sveikatos stiprinimą. Toks specialistas yra susipažinęs su Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių, Pasaulio sveikatos organizacijos politika ir prioritetais visuomenės sveikatos srityje. Visuomenės sveikatos specialistas gali darbo ieškotis visuomenės sveikatos centruose, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, socialinės globos įstaigose ir kt.