2022-07-29 11:26:48

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras

~ 2780.87 €/mėn. PRIEŠ MOKESČIUS
http://www.kvtc.gov.lt

Įmonės aprašymas

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Saugiajam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui (Saugusis tinklas) tvarkyti ir valstybės duomenų centro paslaugoms teikti. Įstaigos savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Įstaigos veiklos tikslai yra:
- tvarkyti Saugųjį tinklą;
- eksploatuoti valstybinius duomenų centrus;
- teikti specialios paskirties ryšių ir informacinių sistemų paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytoms valstybės įmonėms;
- teikti informacinių technologijų paslaugas valstybės institucijoms, iki joms šios paslaugos bus pradėtos teikti centralizuotai.

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras darbo skelbimai