2022-07-29 11:26:48

Lojalių darbui ir įmonei darbuotojų Lietuvoje – vos penktadalis

2016.06.16

2007-07-03
 
Lojalių bei nelojalių darbui ir įmonei darbuotojų santykis Lietuvoje atspindi negatyvias darbo rinkos tendencijas. Mūsų šalyje net 61 % darbuotojų nėra lojalūs nei savo įmonei, nei darbui, kurį dirba. Darbuotojų, kurie darbdaviams galėtų kurti didžiausią vertę - vos penktadalis, atskleidė tarptautinis darbuotojų tyrimas.

Factum Group 2007 m. kovo – gegužės mėnesiais atliko tarptautinį darbuotojų požiūrio, vertinimų, lojalumo ir pasitenkinimo tyrimą 7 šalyse. Čekijoje, Estijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Rusijoje, Slovakijoje ir Ukrainoje buvo apklausti 4.250 respondentų.

Lietuvoje tyrimą atliko rinkos analizės ir tyrimų grupė UAB „RAIT“, oficialiai atstovaujanti Factum Group Lietuvoje. Mūsų šalyje reprezentatyvi darbuotojų apklausa atlikta 2007 m. balandžio mėn. 11 – 17 d. Omnibus metodu buvo apklausti 414 samdomų darbuotojų visoje Lietuvoje.

Factum Group naudoja originalią personalo tyrimų metodiką HRA (Human Resources Analysis). Unikalios metodikos dėka darbuotojus galima suskirstyti į keturis bazinius segmentus, apibūdinančius jų lojalumą įmonei, kurioje dirba, ir darbui, kurį jie atlieka. Lyderiai yra atsidavę ir lojalūs tiek savo darbui, tiek įmonei, kurioje dirba. Šie darbuotojai yra vertingiausi įmonei. Karjeristai yra atsidavę savo darbui, bet ne organizacijai. Jiems svarbiausia yra jų karjera ir asmeniniai pasiekimai, todėl jie yra atviri konkurencingiems pasiūlymams, gaunamiems iš kitų potencialių darbdavių. Lojaliojo tipo darbuotojai gerai atsiliepia apie savo įmonę ir yra lojalūs jai ilgą laikotarpį. Visgi, jie rodo mažesnį susidomėjimą ir atsidavimą savo darbui, kas gali sąlygoti žemą jų darbo efektyvumą. Ketvirtojo segmento atstovai - Pakeleiviai – tai darbuotojai, kurių kiekviena įmonė norėtų turėti kuo mažiau. Šie darbuotojai kelia daugiausia sunkumų, nes jie nėra prisirišę nei prie savo darbo, nei prie organizacijos. Tokie darbuotojai neretai sukelia nesutarimus tarp kolegų, ir kritiškais momentais gali veikti savo įmonei nepalankia linkme.

pagal salis

Atlikto tyrimo duomenimis daugiau nei pusė (57%) visų samdomų darbuotojų Vengrijoje yra lojalūs savo darbui bei įmonėms. Šioje šalyje Pakeleivių yra tik ketvirtadalis (25%). Darbuotojų lojalumu pasidžiaugti gali ir Ukrainos darbdaviai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lyderiai šioje šalyje sudaro šiek tiek didesnę grupę (38 %) nei Pakeleiviai (36 %). Kitose tirtose šalyse Pakeleivių yra daugiau nei Lyderių.

Lyderių ir Pakeleivių santykis Lietuvoje - labiausiai išsiskiriantis. Mūsų šalyje net 61 % darbuotojų yra Pakeleiviai ir tik 19 % - Lyderiai. Karjeristai Lietuvos įmonėse sudaro 14%, o Lojalieji – 6% visų samdomų darbuotojų.

Lyderio tipo darbuotojų Lietuvoje yra daugiau tarp vyrų (21%) nei tarp moterų (17%), tačiau Pakeleivių skaičius skiriasi labai nežymiai (tarp vyrų – 61%, tarp moterų - 60%). Kiek daugiau moterų (16%) nei vyrų (13%) yra prisirišusios prie atliekamo darbo, bet ne prie įmonės (Karjeristai). Prisirišusių prie organizacijos, bet ne prie atliekamo darbo (Lojaliųjų) taip pat daugiau moterų (7%) nei vyrų (5%).

bendras pasitenkinimas

Visų tirtų šalių darbuotojai yra labiau patenkinti, nei nepatenkinti darbu, kurį dirba. Su teiginiu “ Iš esmės savo darbartiniu darbu esu visiškai patenkintas” Lietuvoje visiškai sutiko 35% darbuotojų. Savo darbu visiškai nepatenkinti yra 12% darbuotojų.

Labiausiai patenkinti darbu yra Vengrijos darbuotojai – jų sutikimo indeksas su teiginiu: “Iš esmės, savo darbartiniu darbu esu visiškai patenkintas”, sudaro 75,1%. Antroje vietoje pagal darbuotojų pasitenkinimo lygį yra Ukraina (65,4%), trečioje - Čekijos darbuotojai, kurių pasitenkinimo darbu lygis siekia 61,5%. Žemiausias pasitenkinimo darbu lygis pastebėtas Estijoje, tačiau ne daug geresni rodikliai tyrimo metu gauti Lietuvoje, Rusijoje bei Slovakijoje.

pagal amziu

Tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse pastebima tendencija, kad pasitenkinimas darbu bei motyvacija dirbti keičiasi priklausomai nuo amžiaus. Vienodas skaičius prisirišusių darbuotojų (Lyderių) Lietuvoje yra 25 – 34 metų (24%) ir 45 – 54 metų (24%) amžiaus grupėse. Įdomu, jog abiejose amžiaus grupėse Pakeleivių skaičius taip pat nesiskiria (56%). Didžiausias Pakeleivių skaičius yra tarp 35 – 44 metų darbuotojų (68%).

Daugiausia darbui ir įmonei lojalių darbuotojų yra 55 metų ir vyresnių amžiaus grupėje (31%). Šią tendenciją galima paaiškinti socialinėmis šio amžiaus grupės charakteristikomis. Neretai šiame amžiaus tarpsnyje darbuotojai nebepuoselėja didelių profesinių ambicijų, svarbiausiais faktoriais tampa finansinis stabilumas, socialinės garantijos.

Mažiausiai savo organizacija bei darbu patenkinti 35 – 44 metų (12%), bei jaunesni nei 24 metų (9%) darbuotojai. Jauniausioje amžiaus grupėje (iki 24 metų) tik mažiau nei dešimtadalis darbuotojų yra prisirišę, šioje amžiaus grupėje daugiau Karjeristų (18%). Mažą prieraišumą organizacijai ir darbui galima paaiškinti tuo, kad šio amžiaus grupės darbuotojai savo profesinę karjerą dažniausiai būna pradėję visai neseniai. Ankstesniais tyrimais nustatyta, kad pirmaisiais darbo metais darbuotojų pasitenkinimas darbu bei motyvacija dirbti yra žemiausi. Jei darbuotojas randa savo vietą įmonėje, bėgant metams jo prisirišimas auga, ir pradeda silpnėti apie 6 – 10 darbo metus.

www.rait.lt