2022-07-29 11:26:48

Kaip pelnyti pavaldinių pasitikėjimą?

2016.06.16

Pavaldinių pasitikėjimą galima pelnyti tik esant kompetentingu vadovu. Tokio vadovo kompetencijos susideda iš: techninių žinių, praktinių žinių ir įmonės vidaus politikos išmanymo.

Techninės žinios

Kompetentingas techninėje srityje vadovas turėtų išmanyti tiek, kad galėtu nustatyti prioritetus ir prižiūrėti gamybos (jei tai gamybos įmonė) procesą. Gilios techninės žinios vadovui nėra būtinos. Kai kuriems vadovams per didelis techninių žinių bagažas gali netgi trukdyti tinkamai vadovauti.

Praktinės žinios

Praktinės žinios vadovui reikalingos tam, kad jis žinotų ar įmonėje vykstantys procesai neša pelną, priimtų sprendimus dėl veiklos efektyvinimo. Praktinių žinių vadovai dažniausiai įgyja su patirtimi, nors kai kurie vadovai sugeba ir be patirties iš karto tinkamai pritaikyti turimas teorines žinias praktikoje.

Įmonės vidaus politikos išmanymas

Stiprūs vadovai geba pasinaudoti kompanijos politika tam, kad būtų pasiekti kompanijos tikslai, kuomet silpnais vadovais pavaldiniai nepasitiki ir neskiria jiems pakankamai dėmesio, juolab, pastangų jų pavestiems darbams atlikti. Kiekvienoje kompanijoje yra politika, kuria vadovas gali pasinaudoti, kad paskatintų darbuotojus labiau stengtis dėl įmonės, ir tie, kurie nesugeba tuo pasinaudoti, neturėtų kaltinti įmonės, bet tik save.

Norint būti kompetentingu vadovu, reiktų žinoti ir šiuos praktinius dalykus, tai: kalbėti su pavaldiniais, kodėl priimami vienokie ar kitokie sprendimai įmonėje; įtraukti pavaldinius į sprendimų priėmimą, atsižvelgiant į tai, kad pavaldiniai, veikiausiai, turi daugiau techninių žinių nei vadovas; pripažinti savo žinių ribas ir nesistengti būti ekspertu visose srityse. Laikui bėgant neišvengiamai paaiškėja, kurie vadovai yra kompetentingi, o kurie ne.