2022-07-29 11:26:48

Kaip tikrinti rekomendacijas

2016.06.16

Kiek dėmesio kreipti į rekomendacijas?

Dauguma rekomendacijų, dar vadinamų rekomendaciniais laiškais, tyrimų rodo didelį rekomendacijų subjektyvumo laipsnį. Įvertinimai rekomendacijose asimetriškai pasiskirstę: "geros" nuomonės pasitaiko dažniau už "blogas". Akivaizdu, kad rekomendacija niekada netaps pagrindiniu atrankos įrankiu. Tačiau svarstant rekomendacijų rinkimo reikalingumą, galioja tas pats atrankos metodų papildymo vienas kitu dėsnis. Rekomendacijos papildo kitais metodais gautą informaciją. Rekomendacija suteikia informacijos apie kandidato tipišką elgesį, mažiau prieinamą kitais būdais, tačiau įprastą buvusiems darbdaviams, kolegoms ar mokytojams. Dažniausiai jos naudojamos dviem tikslais: patikrinti kandidato suteiktą informaciją ir / arba nuspėti darbo sėkmę. Kiti rekomendacijas tikrina, kad gautų neigiamos informacijos apie kandidatą. Nors rekomendacijos dažniausiai būna "geros", darbdaviai nelinkę rizikuoti savo reputacija ir nuslėpti iš tiesų labai neigiamą kandidato elgesį, pvz.: vagystes, pravaikštas ir pan.

Dar interviu metu verta užduoti klausimus, panašius į šiuos: "Ką aš išgirsčiau, jei paskambinčiau Jūsų bosui?, Kaip Jus apibūdintų Jūsų kolegos?". Tokie klausimai informuoja kandidatą, kad tikrinsite rekomendacijas, ir suteikia jam galimybę papasakoti ir pateikti savo santykius su kitais žmonėmis ir darbu "iš savo bokšto". Tai vėlgi papildoma informacija apie kandidatą, kuri Jums gali praversti.

Tad koks subjektyvus vertinimo metodas rekomendacija būtų, ji vertinga tuo, kad gali suteikti papildomos informacijos, kurios nepavyko gauti kitais kanalais. Gali būti, kad rekomendacijų Jums reiks ne tam, kad gautumėte papildomos informacijos apsidraudimo ar įsitikinimo kandidato pasirinkimo teisingumu tikslais, o tam, kad sužinotumėt, su kokiomis problemomis jis susidūrė ankstesniame darbe - tokiu būdu geriau pažintumėt savo būsimą darbuotoją ir sėkmingiau numatytumėt jo įvedimo į organizaciją, motyvacijos ir atlyginimo, suderinamumo su kitais darbuotojais, mokymo kryptis.

Kaip efektyviausiai patikrinti rekomendacijas?

Yra oficialūs ir neoficialūs būdai rekomendacijoms tikrinti. Kuo geriau pažįstate rekomenduojantįjį, tuo patikimesnę informaciją jis suteiks. Tačiau būkite atsargūs, tikrindami rekomendacijas neoficialiai, t.y. savo pažįstamų rate. Ne visi "laiko liežuvį už dantų" taip, kaip Jums atrodo ar norėtųsi.

Labai opus klausimas, ar reikia, kad kandidatas žinotų, į ką kreipsimės dėl rekomendacijų. Opus jis yra dviem aspektais. Pirma, kai kandidatas nežino kam skambinsime, jis negali "užbėgti už akių" iš anksto paprašydamas apibūdinti jį palankiai arba suteikdamas rekomenduojančiam galimybę pasiruošti. Rekomenduojantis, užkluptas netikėtai, būna nuoširdesnis, ir spontaniški, pirmi šovę į galvą atsakymai dažniausiai yra patys tie tikrieji. Antra, neatsiklausę kandidato, į ką galite kreiptis dėl rekomendacijų, sulaužote savo konfidencialumo įsipareigojimus jam. Labai gerai pasvarstykite, kaip pasielgti kiekvienu konkrečiu atveju. Tačiau yra išimtis: jei kandidatas tebedirba darbovietėje, kur norite tikrinti rekomendacijas, būtinai turite atsiklausti jo leidimo.

Kaip sakoma, "Lietuva yra didelis kaimas" - net jei esate labai atsargus, Jūs galite net neįtarti apie kokius nors rekomenduojančiojo ryšius su kandidatui svarbiais asmenimis. Tad, matyt, ne mes, o tik pats kandidatas gali geriausiai nuspręsti, kas iš jį pažįstančių žmonių jam atrodo patikimas ir gali sužinoti apie jo darbo paieškas ar darbo keitimo galimybių planus. Tad ar verta kandidato atsiklausti, į ką galima kreiptis rekomendacijų, nuspręskite patys, pasvarstę visus "už" ir "prieš". Vilniaus konsultacinės grupės konsultantai apie 80 atvejų iš 100 atsiklausia kandidatų.

Kaip nuspręsti, kokie asmenys labiausiai tinka rekomendacijoms suteikti?

Kadangi rekomendacija - gana subjektyvus informacijos šaltinis, vienam kandidatui rekomendacijas tikrinkite iš keleto šaltinių. Pvz. klauskite apie kandidatą ne tik jo boso, bet ir kolegų, pavaldinių, klientų; ieškokite informacijos ne tik paskutinėje kandidato darbovietėje, bet ir ankstesnėse. Mažiau vertingos rekomendacijos iš kandidato pažįstamų, kurie nesusiję su kandidatu darbiniais santykiais, nes mums labiau rūpi kandidato darbo atlikimo prognozės. Tačiau ir su darbu nesusijusi informacija gali būti naudinga, o taip pat padėti pažinti bei suprasti žmogų ir iš darbinės pusės.

Įdėmiai klausykitės kandidato interviu metu ir pasižymėkite asmenis, kuriuos jis dažniausiai mini, kalbėdamas apie darbą. Tai ir bus tie žmonės, kurie jį geriausiai pažįsta iš darbinės pusės. Kitas būdas - paties kandidato paprašyti tokius žmones nurodyti. Kandidatui dažnai kyla klausimas: ar gali jis rekomendacijų rinkimo tikslais nurodyti Jums jo pažįstamą asmenį, prieš tai neatsiklausęs, ar šis sutinka suteikti jam rekomendaciją. Mūsų įmonės patirtis rodo, kad dažniausiai rekomendacijas suteikiantys asmenys nesidomi, iš kur sužinojome, kad jie susiję su kandidatu, ir jiems nėra labai svarbu, ar kandidatas pats nurodė juos, ar susiradome juos kitais keliais. Rekomenduojančiam asmeniui, kaip ir kandidatui, svarbu, kad mes užtikrintume jo suteiktos informacijos konfidencialumą.

Vienas iš oficialių rekomendacijų pavyzdžių - raštu parašytos rekomendacijos, kurias kandidatai įteikia Jums susitikimo metu, dažnai Jums to ir neprašius. Tokios rašytinės rekomendacijos mažiausiai vertingos. Dažniausiai jas darbdavys paruošia kandidatui pačiam paprašius, kai šis palieka darbovietę arba vėliau, ir paprastai būna pozityvios. Ne paslaptis, kad tokios rekomendacijos kartais būna ir paties kandidato kūrinys arba darbdavio padėka toli gražu ne už gerai dirbtą darbą, o kitus darbdaviui naudingus dalykus. Net jeigu ir mažiausiai šališkos, ir mažiausiai "sufabrikuotos", tokios rekomendacijos dažnai neapima Jums reikalingos informacijos, o įvardina bendrus dalykus, kaip "kandidatas sąžiningas", "moka bendrauti" ir pan. Kur kas naudingesnę ir sąžiningesnę informaciją apie kandidatą gautumėt asmeniškai paprašę rekomendacijos to paties asmens, kuris prieš tai "iškepė" bendro pobūdžio rekomendaciją kandidato ar kito asmens prašymu. Ji būtų Jums naudingesnė jau vien dėl to, kad galėtumėt paklausti tai, kas Jums yra svarbiausia.

Rekomendacijas teikiantys asmenys gana palankiai vertina raštu pateikiamus klausimus apie kandidatą, į kuriuos jie gali atsakyti jiems patogiu laiku, gerai juos apgalvoję. Tačiau gaudami atsakymus raštu, Jūs daugeliu atvejų pamatysite neišsamiai ar neaiškiai atsakytus klausimus, o juos pasiaiškinti ar užduoti papildomus pagilinančius klausimus ne visada turėsite galimybių.

Jeigu įmanoma, finalinio kandidato aptarimui susitikite su pagrindiniu rekomendacijos teikėju jo biure. Susitikimas "akis į akį" yra pranašesnis už telefoninį pokalbį ir žymiai pranašesnis už rekomendaciją raštu, ypač svarstant kandidatą vadovo pareigybei.

Kokiu tik būdu tikrintumėte rekomendacijas, pasiruoškite klausimų sąrašą iš anksto. Čia Jums pagelbės sveikas protas ir šiuo klausimu prieinama literatūra. Svarbiausia, kad būtų įtraukti klausimai, padėsiantys Jums gauti ar papildyti trūkstamą informaciją apie kandidatą, pasitikrinti turimos informacijos teisingumą (pvz., ar kandidatas Jūsų neapgaudinėja dėl dirbto darbo apimties ir jame įgyto patyrimo), pasitikrinti ir išsklaidyti esmines Jūsų abejones dėl kandidato pasirinkimo teisingumo. Ruošdami klausimus rekomendacijų rinkimui, nepamirškite, kokiam darbui žmogus samdomas ir kokie pagrindiniai reikalavimai jam keliami. Gera rekomendacija apskritai ir rekomendacija konkrečiam darbui nėra identiški dalykai. Tad būtina rekomendaciją suteikiančiam asmeniui apibūdinti darbą, kuriam renkamas darbuotojas, ir užduoti klausimus, susijusius su kandidato tinkamumu tam konkrečiam darbui, pvz. "Kaip apibūdintumėte kandidato bendravimą su klientais" yra naudingesnis klausimas kalbant apie kandidatą pardavimo pareigybei, nei bendras klausimas apie kandidato bendravimo įgūdžius. Tačiau tokio klausimo greičiausiai neužduosite dėl kandidato, svarstomo pardavimų analitiko darbui.

Svarbu nevertinti informacijos, gautos iš rekomenduojančio asmens, kaip neginčytinos tiesos. Visada prisiminkite, kad tai tik vieno žmogaus, bet kokiu atveju subjektyviai nusiteikusio, požiūris. Vertinkite ir analizuokite gautą nuomonę kartu su kita disponuojama informacija.

www.verslas.banga.lt