2022-07-29 11:26:48

Kodėl verta stiprinti kompanijos kaip darbdavio įvaizdį?

2016.06.16

Kompanijos įvaizdžio stiprinimo svarba suprantama bene kiekvienam vadovui, kuomet kompanijos kaip darbdavio įvaizdžio reikšmingumą suvokia dar nedaugelis. Kaip teigia organizacijos Universum, kuriančios darbdavių įvaizdį jau du dešimtmečius, atstovai, darbdavio įvaizdis – tai strategija, kurią kompanija naudoja tam, kad pritrauktų reikiamus talentus dabar ir ateityje. Penkios priežastys, kodėl verta tai daryti:

1. Didėjanti konkurencija tarp darbdavių. Pasaulyje keičiantis ekonominės galios centrams: stiprėjant Kinijai, Rusijai, Indijai ir Brazilijai, tuo pat metu senstant darbo jėgai Europos Sąjungoje, JAV ir Japonijoje, jaučiama vis stipresnė konkurencija tarp darbdavių dėl kvalifikuotų darbuotojų. Konkurencinę kovą laimi tie darbdaviai, kurių įvaizdis yra patrauklesnis darbuotojams.

2. Siekis padaryti daugiau su mažesniais ištekliais. Ypatingai šiuo ekonominio sunkmečio laikotarpiu, darbdaviai, ieškantys darbuotojų, susiduria su uždaviniu – kaip rasti gerų darbuotojų sutaupant pinigų. Yra pastebėta, kad darbdaviai, besirūpinantys savo įvaizdžiu: a) sulaukia daugiau kandidatų, mažiau pinigų išleisdami darbuotojų paieškai; b) randa darbuotojus geriau atitinkančius įmonės organizacinę kultūrą.

3. Augimas ir pelningumas. Kompanijos, kurios sugeba pasamdyti ir išlaikyti geriausius darbuotojus yra konkurencingesnės ir sparčiau auga už kitas. Kadangi darbuotojai yra svarbi įmonės investicija, geras darbdavio įvaizdis padidina pelningumą.

4. Populiarumas. Kandidatai į darbuotojus, pradedant studentais ir baigiant profesionalais, nori dirbti kompanijose turinčiose gerą reputaciją. Potencialūs darbuotojai, prieš priimdami sprendimą kur darbintis, tariasi su giminaičiais, pažįstamais ir dėl šios priežasties tiek teigiama, tiek neigiama informacija apie kompaniją sparčiai plinta. Kadangi visi turime daugybę vaidmenų – esame ir darbuotojai, ir pirkėjai vienu metu, todėl ir kompanijos kaip darbdavio įvaizdis labai įtakoja bendrą kompanijos įvaizdį kiekvieno iš mūsų galvose.

5. Stiprybė derybose. Patrauklūs darbdaviai turi daugiau galių derybose su kandidatais į darbuotojus. Tą žinodamos kompanijos gali derėtis su darbuotojais dėl mažesnio atlygio už darbą. Gero darbdavio įvaizdį turinčios organizacijos potencialiems darbuotojams gali sudaryti įspūdį, kad galimybės rasti tinkamą darbą už organizacijos ribų yra ribotos.

Darbdavio įvaizdžio kūrimas - penkių etapų procesas

1. Tyrimai. Reikalingi tam, kad išsiaiškinti kaip geriau pozicionuoti kompaniją darbo rinkoje. Šiame etape reikia: a) išsiaiškinti kaip tikslinė grupė (kandidatai) suvokia darbdavį; b) sužinoti ko tikslinė grupė tikisi iš darbdavio; c) išsiaiškinti kaip darbdavys yra pozicionuojamas darbo rinkoje, lyginant su konkurentais; d) tyrimus atlikti periodiškai.

2. Darbdavio pasiūlymo sukūrimas. Kiekviena įmonė ar organizacija turi sukurti unikalų darbdavio pasiūlymą. Sėkmingai tai atlikusi kompanija gali smarkiai išplėsti potencialių kandidatų ratą, paskatinti esamus darbuotojus dar labiau įsitraukti į įmonės veiklą, potencialiai sumažinti išlaidas darbuotojų atlyginimams.

3. Komunikacijos strategijos nustatymas. Komunikacijos strategija turi būti paremta tyrimais ir gerai apibrėžtu darbdavio pasiūlymu. Kai tik darbdavys žino ką pasakyti ir kam pasakyti, jis turi pasirinkti pačius tinkamiausius kanalus tikslinei grupei pasiekti.

4. Žinutės parengimas. Šiame etape darbdavys turi tinkamai parinkti žinutę, kurią iškomunikuos tikslinei grupei. Žinutė turi būti vienoda, nepriklausomai nuo to kokie kanalai yra naudojami. Labai svarbu yra pateikiamos informacijos nuoseklumas.

5. Įgyvendinimas. Komunikaciją su potencialiais kandidatais į darbuotojus turi lydėti nuolatinė kontrolė, sprendimai kas tinka, o ką derėtų keisti, kad nenutolti nuo komunikacijos plano.

Talentingų kandidatų srauto užtikrinimas ir tinkamų darbuotojų turėjimas kompanijoje yra tai, kuo turi rūpintis geri darbdaviai. Kad tai pasiekti organizacijos turi žinoti ko nori profesionalūs darbuotojai ir tinkamai su jais komunikuoti.

Darbdavio įvaizdžio svarbą pagrindžia kompanija Universum. Tai organizacija, dirbanti darbdavio prekės ženklo kūrimo srityje jau du dešimtmečius.

http://www.employerbrandingtoday.com