2022-07-29 11:26:48

Darbo klimatas

2016.06.16

Kompanijoms, kurioms vadovauja labiau apsišvietę žmonės, vertinantys moterų darbą ne mažiau nei vyrų, būdingi tam tikri bruožai ir verslo praktika. Bet kokia moteris norėtų dirbti tokioje vietoje.

Pasirinkite gerą darbo klimatą

Vienas iš efektyviausių ir mažiausiai suvokiamų bei rečiausiai naudojamų būdų daryti sėkmingą karjerą yra tinkamos darbovietės su tinkama atmosfera pasirinkimas. Rašytoja, psichologijos mokslų daktarė Kathleen Kelley Reardon pažymi, kad nėra naudos iš moterų pastangų pakeisti kompanijų požiūrį, nes tokios darbovietės buvo ir liks tamsoje.

K.K.Reardom knygoje Bendravimas darbe bedugnės tarp vyrų ir moterų panaikinimas pateikia keletą griežtų atsakymų į labai aštrius ir nemalonius klausimus, kad padėtų moterims žaisti lyčių žaidime. Kompanijoms, kurios yra vadovaujamos labiau apsišvietusių žmonių, ir moterų darbą vertina ne mažiau nei vyrų, būdingi tam tikri bruožai ir verslo praktika.

Vertinami nuomonių skirtumai

Kompanijoje, kurioje dirba skirtingų kartų, skirtingų lyčių ir patirties žmonės, požiūriai dažnai išsiskiria. Teisingos kompanijos pasižymi sveiku požiūriu į nuomonių išsiskyrimus ir noru išklausyti jų visų... Moterys kompanijose, kuriose dirba pagal vieną nusistovėjusią nuomonę, laikomos mažuma, kurių idėjos tik kelia grėsmę bendram sutarimui... Tokios kompanijos yra netinkama darbo vieta moterims, jeigu jos tikisi ateityje užimti vadovaujantį postą.

Išmanymas vertinamas labiau nei postas

Hierarchijos sistemos nėra blogos pačios savaime, jeigu jos naudojamos žmonėms padrąsinti, paskatinti, o ne kontroliuoti. Darbuotojai turi dirbti su užsidegimu ir matyti tikslą priešakyje. Griežtas vadovavimas dažnai išveja tokį užsidegimą iš kolektyvo. Kai valdžia naudojama žmonėms kontroliuoti ir užtikrinti galią tų, kurie viršuje, vertingos idėjos iš žemesnio rango darbuotojų lieka nepastebėtos. Moterims sunku dirbti tokioje troškioje atmosferoje. Geriau persikelti į tokią vietą, kur vertinamas išmanymas, o ne tavo postas.

Sumanumas vertinamas labiau už juodą darbą

Poreikis, kad žmonės dirbtų sumaniau, o ne ilgiau ar sunkiau neiškilo iki Antrojo pasaulinio karo laikų. Kompanijos, kurios darbuotojų kokybę matuoja pagal tai, kada jie atvyko į darbą ir kiek jame praleido laiko, o ne tai, kiek jie nuveikė, visiškai nerekomenduotinos moterims. Toks klimatas dvelkia senove  čia viskas matuojama taisyklėmis ir besąlygišku lojalumu.

Vadovavimas paremtas pasitikėjimu, o ne baime

Žmonės keičiasi tik tada, kai jais pasitikima, jiems padedama dėmesiu, motyvacija ir apdovanojimu už sėkmę. Panašu į mamos auklėjimo metodus, ar ne? Beje, moterys žymiai labiau tinka būti globėjiško ir integruojančio tipo vadovėmis nei vyrai. Organizacija, kuri savo darbuotojus apdovanoja tokiu pasitikėjimu ir bus ta, kuri vertina nuomonių skirtumus debatuose, nes suvokia, kad tai iššaukia naujas idėjas, sukuria naujas koncepcijas, o tai didina darbo sėkmę.

Verslas, kuriame vertinamas komfortas, prisitaikymas, kur vadovai ieško panašių į save darbuotojų, nes priešingu atvejų kiltų grėsmė nusistovėjusiai tvarkai, dažniausiai paremtas baime ir yra netinkama vieta moteriai. Tradicinės organizacijos linkusios į autokratinį valdymą  sumanesnės moterys labiau linkusios dirbti modernesniu požiūriu besivadovaujančiose vietose, kompanijose, kuriose tinkamas klimatas produktyviam darbui.

DELFI.lt

Raktinis žodis: