2022-07-29 11:26:48

Jūsų vadovavimo stilius

2016.06.16

Daugelis viršininkų supranta, kad autokratinis vadovavimo stilius, besiremiantis gąsdinimais ir bausmėmis nėra efektyvus. Jei jums rūpi firmos gerovė, jei bandote suprasti savo vadovavimo stilių ir ieškote lankstesnių valdymo formų, šis testas jums padės.

Vadovavimo stilių yra daug ir įvairių. Teksaso universiteto dėstytojai Robert Blake ir Jane Mouton knygoje "Naujasis vadovo tinklelis" išvardija netgi 81 vadovavimo būdą ir pateikia patikimą metodą, kuriuo vadovaujantis galima jį nustatyti. Jie teigia, kad sėkmingai dirbti gali vadovas, kuris sugeba pasiekti tris tikslus:

1. tiksliai apibrėžti ir įgyvendinti užduotį;
2. tinkamai parinkti darbuotojus užduočiai atlikti ir dirbti su jais;
3. išsiaiškinti kiekvieno komandos nario darbinius poreikius bei motyvus ir stengtis optimaliai juos patenkinti.

Vadovas turi rasti tam tikrą protingą pusiausvyrą tarp išvardytų trijų funkcijų, nes:

› jei jis visą dėmesį sukaups ties užduoties vykdymu ir visiškai užmirš darbuotojų poreikius, anksčiau ar vėliau sulauks neigiamos jų reakcijos ir tai, žinoma, atsilieps darbo kokybei;
› jei jis per daug dėmesio skirs šiltos darbo atmosferos, gerų darbuotojų tarpusavio santykių kūrimui, gali nukentėti pats darbo motyvas, t.y. užduoties įgyvendinimas.
› jei jis pernelyg pasiners į pavienių grupės narių problemas ir neskirs pakankamo dėmesio visos komandos darbui, netrukus įsitikins, kad bendras grupės efektyvumas mažėja ir kyla pavojus užduoties įgyvendinimui.

Mes siūlome jums atlikti nedidelį tyrimą. Jis padės jums suprasti savo kaip vadovo galimybes, o jeigu toks nesate, atskleisti galbūt netikėtus jūsų asmenybės bruožus. Šis tyrimas padės nustatyti jūsų vadovavimo stilių pagal tai, kaip jūs vykdote dvi pagrindines funkcijas: įgyvendinate užduotį ir atsiliepiate į komandos narių poreikius.

Žemiau aprašyti penki skirtingi požiūriai į vadovavimą. Labai įdėmiai perskaitykite kiekvieną aprašymą ir palyginkite jį su savo elgesiu. Įvertinkite juos remdamiesi penkių balų sistema, pvz. 5 - tipiškiausias jūsų elgesys, 4 - mažiau tipiškas ir t.t. Kiekvienas skaičius gali būti panaudotas tik vieną kartą.

Stenkitės būti visiškai atviri, juk tai jūs darote savo labui. Vertinkite atsižvelgdami į tai, k a i p  j ū s  i š t i e s ų  v a d o v a u j a t e , o ne į tai, kaip norėtumėte vadovauti.

A. Aš neutraliai reaguoju į kolegų sprendimus. Stengiuosi nereikšti savo nuomonės ir nesiūlyti jokių idėjų, idant nebūčiau priskirtas kuriai nors grupei. Kilus konfliktui stengiuosi laikytis neutraliai. Kadangi niekur nesikišu, retai ir supykstu. Juokauju darbe taip pat retai. Stengiuosi padaryti tik tai, kas būtina, kad darbas nesustotų.

B. Aš pritariu sprendimams, kurie skatina gerus tarpusavio santykius. Esu labiau linkęs palaikyti kitų nuomonę, pažiūras ir idėjas, o ne piršti savąsias. Vengiu konfliktinių situacijų, bet jeigu jos iškyla, stengiuosi sutramdyti įsiliepsnojusias aistras ir sutaikyti žmones. Kadangi bet kokia įtampa darbe skatina nesantaiką, stengiuosi būti malonus bei draugiškas ir su savo bendradarbiais, ir su kitų skyrių darbuotojais. Dažniausiai juokauju tada, kai noriu nukreipti aplinkinių dėmesį nuo rimtų problemų. Kai reikia imtis kokių nors veiksmų, nesiimu jų pats, bet stengiuosi paskatinti veikti kitus.

C. Siekdamas įvykdyti užduotį ieškau bet kokių, kartais ne visiškai priimtinų, būdų. Kai kas nors išsako savo požiūrį, idėją ar nuomonę, neatitinkančią manosios, aš koreguoju savąją, ieškau kompromiso. Kilus konfliktui visada bandau rasti teisingą sprendimą, kuris patenkintų daugumą. Bet kokia įtampa darbe mane trikdo, aš pajuntu diskomfortą ir tada stengiuosi ieškoti sprendimų, patenkinančių aplinkinius ir neutralizuojančių konfliktinę situaciją. Juokauju, kai noriu palankiai nuteikti aplinkinius ar palenkti į savo pusę. Stengiuosi, kad darbas vyktų planingai ir ritmiškai.

D. Siekiu, kad mano sprendimai būtų galutiniai. Aš ginu savo idėjas, nuomonę ir požiūrį netgi tada, kai tai kertasi su kitų žmonių interesais. Darbe kilusius konfliktus stengiuosi nuslopinti arba padaryti taip, kad bet kokiu atveju laimėtų mano ginama pozicija. Kai situacija tampa man nepalanki, aš bandau gintis, priešintis ir argumentuotai atsikirsti. Kartais grubiai pajuokauju. Aš sunkiai dirbu ir verčiu savo darbuotojus taip pat sunkiai dirbti.

E. Aš labai vertinu ir skatinu įvairias naujas idėjas, sveiką kūrybinį bendradarbiavimą. Aš ieškau idėjų, nuomonių ir požiūrių, kurie skiriasi nuo manųjų. Esu tvirtų pažiūrų žmogus, bet visada galiu pakeisti savo nuomonę, jeigu pamatau, kad svetimos idėjos geresnės. Kai kyla konfliktas, pirmiausia ieškau jo priežasčių, o paskui reguliuoju situaciją, sukėlusią konfliktą. Kai susinervinu, valdausi, net jei mano susierzinimas akivaizdžiai matomas. Aš mėgstu humorą, kuris išplaukia iš susiklosčiusios situacijos ir apeliuoja į jos perspektyvą. Net ir labai spaudžiamas aš neprarandu humoro jausmo. Aš dirbu energingai ir kiti vadovaujasi mano pavyzdžiu.

JŪSŲ VADOVAVIMO STILIAUS APIBŪDINIMAS

Jeigu jums būdingiausias A tipo elgesio aprašymas, jūsų vadovavimo stilių apibūdina skaičiai 1.1;

1. B - 1.9
2. C - 5.5
3. D - 9.1
4. E - 9.9

Jūsų vadovavimo stilių apibūdina du skaičiai: pirmasis vertina jūsų pastangas susidoroti su darbo užduotimi, o antrasis - jūsų rūpinimosi darbuotojais mastą. Pvz., jeigu jūsų vadovavimo stilius įvertintas skaičiais 1.9, vadinasi, jūs mažai rūpinatės užduoties vykdymu ir esate visa galva pasinėręs į savo darbuotojų problemas.

--------------------------------------------------------------------------------

9.1 - AUTORITETAS - PAKLUSNUMAS

Darbo efektyvumas priklauso nuo darbo organizavimo - kuo mažiau panaudojami žmogiškieji resursai, tuo darbas efektyvesnis.

9.1 tipo vadovas stengiasi visada valdyti situaciją, visus tvirtai laikyti savo rankose, siekia dominuoti ir kontroliuoti. Jis trokšta visada ir visur laimėti, įrodyti, kad gali gauti viską nepaklusdamas niekam. Jo požiūrį į vadovo funkcijas galima apibūdinti taip:

PLANAVIMAS. Aš planuoju darbą nustatydamas griežtas išdirbio normas ir detalizuodamas jų vykdymo planus.

ORGANIZAVIMAS. Aš tiksliai apibrėžiu užduotį ir detaliai išaiškinu darbuotojams, ką, kada ir su kuo jiems daryti.

VALDYMAS. Aš įdėmiai stebiu visą proceso eigą, kad užtikrinčiau tikslų savo įsakymų vykdymą.

KONTROLIAVIMAS. Aš kontroliuoju darbų įvykdymą tiksliai pagal savo numatytą planą ir terminus, jei įmanoma, netgi anksčiau numatytų terminų. Visada drąsiai kritikuoju ir tiesiai pasakau, kas kaltas, jei planas nebūna įvykdomas laiku bei imuosi koreguojančių veiksmų.

KADRAI. Aš samdau stiprius žmones ir bandau atsikratyti silpnųjų. Profesinis darbuotojų augimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualių poreikių, kuriuos, beje, taip pat galima protingai panaudoti. Bet kuriuo atveju profesinis darbuotojų švietimas - labai svarbus faktorius.

--------------------------------------------------------------------------------

1.9 - "JAUKUS" VADOVAVIMAS

Nuolatinis dėmesys žmonių poreikiams ir geri tarpusavio santykiai garantuoja emocinį komfortą bei draugišką atmosferą darbo grupėje, organizuojant darbą ir palaikant reikiamą darbo tempą.

1.9 tipo vadovas yra įsitikinęs, kad svarbiausia - žmonių tarpusavio santykiai ir jausmai. Žengdamas bet kokį žingsnį jis visų pirma stengiasi juo sudominti savo pavaldinius. Jis geras ir dėmesingas, visada žvelgia į žmonių poreikius ir norus. Jis vengia piršti kitiems savo nuomonę. Jo požiūrį į vadovavimą galima būtų apibūdinti taip:

PLANAVIMAS. Aš siūlau darbuotojui atlikti užduotį ir skatinu jį išreikšdamas savo pasitikėjimą: "Aš įsitikinęs, kad tu puikiai žinai, kaip tai daroma. Viskas bus gerai."

ORGANIZAVIMAS. Mano pavaldiniai puikiai žino, ką reikia daryti ir kaip koordinuoti savo pastangas tarpusavyje. Jeigu jiems reikia mano patarimo, jie visada gali ateiti ir kreiptis į mane, aš padedu, kuo galiu. Kiekvieną kartą susitikęs su darbuotoju aš stengiuosi užmegzti pokalbį. Mano durys visada visiems atviros. Aš stengiuosi pavaldiniams duoti tai, ko jie nori, neversdamas jų prašyti. Tokiu būdu aš juos skatinu.

KONTROLIAVIMAS. Labai retai ką nors tikrinu, nes esu įsitikinęs, kad mano darbuotojai viską atlieka nepriekaištingai. Aš visada pagiriu žmogų, įvertinu jo pastangas. Mūsų diskusijas paprastai apvainikuoja pokalbis apie tai, kaip mes gerai padirbėjome ir kaip mums elgtis, kad ir ateityje taip lengvai ir paprastai, gal net geriau, galėtume judėti į priekį.

KADRAI. Suprantu, kad neįmanoma kiekvienam darbuotojui nuolat daryti ką nors gera, bet esu įsitikinęs, kad tikrai įmanoma sukurti tokią aplinką, kur kiekvienas dirbtų mėgiamą darbą su tokiais žmonėmis, kurie jam patinka.

--------------------------------------------------------------------------------

1.1 - NUOBODUSIS VADOVAVIMAS


Reikiamai užduočiai atlikti ir darbui organizuoti visiškai pakanka minimalių pastangų.

1.1 tipo vadovas yra nelinkęs per daug reikštis, bet, antra vertus, jis nori išlikti sistemoje. Todėl jis daro tik tiek, kiek reikia padaryti, kad išsaugotų savo darbą ir vadovaujančias pozicijas, bet jokiu būdu ne daugiau. Bendradarbiams jis kelia minimalius reikalavimus, mažai ir pats jiems teduoda. Toks vadovas išlieka matomas, bet nepastebimas. Jis vengia bet kokių konfliktų, stengiasi neįsigyti priešų, bijo būti atleistas iš darbo. Jo pažiūras į vadovavimą galima būtų apibūdinti taip:

PLANAVIMAS. Savo darbuotojams aš skiriu labai abstrakčiai suvokiamas užduotis, vengiu detalių ir įgyvendinimo terminų konkretizavimo. Su savo darbu kiekvienas mano pavaldinys susitvarko pats.

ORGANIZAVIMAS. Jei staiga jiems prireiktų tvarkytis be manęs, savarankiškai, esu tikras, kad jie ir toliau tęstų savo darbą, kurį jie išmano geriau už bet ką.

VALDYMAS. Aš - tarpininkas tarp tų, kurie aukščiau už mane, ir tų, kurie žemiau už mane. Aš perduodu informaciją kaip įmanoma tiksliau, stengiuosi nepakenkti pats sau ir vengiu net ir mažiausių komentarų.

KONTROLIAVIMAS. Aš kontroliuoju labai retai ir darau tai tik esant būtinam reikalui. Geriau, jeigu to būtų galima išvengti. Mano darbuotojams toks mano požiūris patinka. Man - irgi.

KADRAI. Imu visus, kuriuos man paskiria.

--------------------------------------------------------------------------------

5.5 - ŽMOGUS - ORGANIZATORIUS

Aukštas gamybos efektyvumas pasiekiamas tada, kai randama pusiausvyra tarp būtinybės atlikti reikiamą darbą ir tinkamo žmonių moralinio palaikymo.

5.5 tipo vadovas nori nuolatos jaustis reikalingas ir priklausomas, jis visada ir su visais siekia taikių, harmoningų santykių. Šį savo poreikį patenkina išsiaiškindamas daugumos nuomonę ir prisijungdamas prie jos. Savo nuomonę jis vengia reikšti viešai. Šio tipo vadovas mano, kad jeigu jis mąsto, veikia ir rengiasi taip, kaip ir kiti, arba šiek tiek geriau, tai ir reiškia gerą vadovavimą. Jo pažiūras į vadovavimą galima apibūdinti taip:

PLANAVIMAS. Darbo planus parengiu vadovaudamasis savo pavaldinių norais, visada išsiaiškinu, kas jiems priimtina, o kas ne. Atsižvelgdamas į pageidavimus kiekvienam parengiu ir individualų darbo planą.

ORGANIZAVIMAS. Kai išsiaiškinu darbo tikslus ir įgyvendinimo terminus, paskiriu kiekvienam darbuotojui individualias užduotis. Mažiausiai porą kartų pasitikrinu, ar tai, ką aš darau, jiems tikrai priimtina. Prašau, kad visada kreiptųsi į mane, jei nesupranta, ką jiems reikia atlikti.

VALDYMAS. Aš nuolatos stebiu, ar efektyviai mano darbuotojai tvarkosi su paskirta užduotimi, kartais patikrinu, kiek darbo atlikta. Jei kuriam nors pavaldiniui nesiseka, aš stengiuosi palengvinti arba sumažinti jam skirto darbo apimtis.

KONTROLIAVIMAS. Įvairias darbo problemas dažnai aptariu susitikdamas su savo darbuotojais neformalioje aplinkoje. Visada stengiuosi akcentuoti gerąsias jų savybes, vengiu kritikos, stengiuosi informaciją pateikti taip, kad jie patys suprastų savo darbo trūkumus. Jie žino, kad kurdamas jų darbo planus aš visada atsižvelgiu į jų mintis ir jausmus.

KADRAI. Ieškau žmonių, kurie galėtų sugyventi su kolektyvu.

--------------------------------------------------------------------------------

9.9 - VADOVAVIMAS KOMANDAI.

Darbą vykdo tinkami žmonės. Tarpusavio priklausomybė, sąlygojama bendro požiūrio į organizacijos tikslus, suformuoja žmonių savitarpio pagarbos ir pasitikėjimo santykius.

9.9 tipo vadovas yra įsitikinęs, kad turi egzistuoti ryšys tarp organizacijos poreikių, užduočių, keliamų reikalavimų ir tarp kvalifikuotų, patyrusių, gaunančių gerą atlyginimą darbuotojų reikmių. Toks vadovas aktyviai rūpinasi visos organizacijos sėkme ir siekia, kad į šį procesą būtų įtraukti žmonės, su kuriais ir per kuriuos jis dirba. Dalyvavimo ir rūpinimosi funkcijų suderinimas - pagrindinis tokio tipo vadovo rūpestis, užvaldęs ir jo mintis, ir jausmus. Jo pažiūras į vadovavimą galima būtų apibūdinti taip:

PLANAVIMAS. Aš dirbu su žmonėmis, kurie turi daug žinių, reikalingų darbui, kurie yra maksimaliai suinteresuoti sėkme ir sugeba apibendrinti - matyti visą darbų apimtį. Kad užsitikrintume sėkmingą mūsų projekto įdiegimą į gamybą, mes nuosekliai, nuo pradžios iki galo apmąstome ir kruopščiai parengiame gerai funkcionuojantį projekto modelį. Matydamas savo darbuotojų reakcijas ir gaudamas vertingų pasiūlymų aš formuluoju artimiausius tikslus ir numatau lankstų darbų atlikimo grafiką.

ORGANIZAVIMAS. Bendrais bruožais mes apibrėžiame kiekvieno darbuotojo atsakomybės ribas, procedūras ir pagrindines veikimo taisykles.

VALDYMAS. Aš informuoju darbuotojus apie mūsų projekto įgyvendinimą, išsiaiškinu iškilusias problemas ir kartu su jais ieškau sprendimų. Jeigu tai būtina, aš padedu darbuotojams pašalinti darbo kliūtis.

KONTROLIAVIMAS. Po projekto įgyvendinimo aš pasikviečiu už projektą atsakingus asmenis ir atlieku nuoseklią viso projekto analizę. Mes įvertiname darbo kokybę ir bandome išsiaiškinti, ko galime pasimokyti ir kaip tą patirtį pritaikyti ateityje. Aš visada skatinu ir kiekvieno individo, ir darbo grupės dalyvavimą sprendžiant visos organizacijos problemas.

KADRAI. Kai iškyla klausimas, kokį darbą ir kuriam darbuotojui paskirti, visada atsižvelgiu į individualias darbuotojų galimybes arba į konkretaus žmogaus profesinio tobulėjimo poreikį.

www.Takas.lt