2022-07-29 11:26:48

Kokie yra jūsų kolegos?

2016.06.16

Kodėl vienas kolega jus nervina, o kito amžinai nesuprantate? Ir ar galima palaikyti teigiamus santykius su priešingo psichotipo kolega dėl bendro reikalo sėkmės? Žurnalo „Zdorovje“ įžvalgos jums.

Darbui su vienu projektu buvo pakviesti keturi bendradarbiai. Pirmasis iškart pradėjo reikšti savo nuomonę, nenusileido, visus skubino, visko reikalavo... „Diktatorius, - pamanė visi likusieji. – Privers visus arti, o pats prisiims visus laurus“.

Antrasis sėdėjo susimąstęs, kalbėjo, kad dar nėra pasirengęs atsakyti į klausimus, jam dar reikia apsvarstyti visus faktus, surinkti visus duomenis... „Tinginys, - nusprendė kolegos. – Taip ir sėdės mums ant sprando“.

Trečiojo akys žibėjo, jis nenustygo vietoje ir bruko fantastiškiausias idėjas. „Nenormalus, - pagalvojo ir pirmas, ir antras, ir trečias kolega. – Mes su juo dar turėsim bėdos!“

Ketvirtasis maloniai šypsojosi, gėrėjosi oru ir vaizdu pro langą, kalbėjo apie viską, tik ne apie reikalą. „Jis ką, kvailas?“ – susižvalgė likusieji.

Iš tikro visi keturi buvo puikūs darbuotojai. Tiesiog visų jų bendravimo stilius buvo skirtingas.

Kas yra kas

Visus mus pagal mūsų bendravimo stilių galima padalinti į keturis tipus.

Analitikai mėgsta priimti sprendimus neskubėdami, viską pasvėrę ir apgalvoję, prieš tai gavę visą reikalingą informaciją. Kolegų emocijos juos erzina ir atstumia.

Kaip juos pažinti: analitikų kalba logiška, jie daug kalba apie detales, tvarką, statistiką... Prieš ką nors pasakydamas analitikas ilgai galvoja. Jis kalba monotoniškai, be gestikuliacijos, kalbėdamas dažnai nuleidžia akis arba žiūri į šalį.

Veržlieji noriai dirba griežtuose laiko rėmuose, sprendimus priima greitai, mėgsta ne svarstyti, o veikti, emocijos juos erzina.

Kaip juos pažinti: jų kalba greita, nenuosekli, frazės tikslios. Jie dažnai vartoja tokius žodžius kaip „rezultatas“, „pasiekimas“, „tikslas“, „laikas“, „efektyvumas“. Kalbėdami beveik visai negestikuliuoja, žiūri į akis, visu kūnu pasilenkia į priekį, lyg užgoždami pašnekovą.

Malonieji dažnai supainioja darbinius santykius su asmeniniais, lengvai susibendrauja, jiems svarbu justi kolegos draugiškumą.

Kaip juos pažinti: jų kalba švelni, sklandi, jie niekad neužsispiria, kalba „man atrodo“, „manau“. Niekas tiek daug nesišypso, kiek malonieji. Per šypseną jie bando užmegzti kontaktą net su tais žmonėmis, kurie jiems nepatinka.

Ekspresyvieji mėgsta kūrybines užduotis, nelauktus posūkius, jie apdovanoti intuicija, energingi, optimistiškai nusiteikę, atviri.

Kaip juos pažinti: kalba emocionaliai, raiškiai, dažnai kartoja „įspūdinga“, „nepakartojama“, „tikiu sėkme“. Kalbėdami daug gestikuliuoja, kalba garsiai, su aiškia intonacija, žvelgia pašnekovui į akis.

Kolega - kaip svetimšalis

Kai darbe susiduria žmonės su skirtingais bendravimo stiliais, tarp jų gali kilti nesusipratimai arba įtampa: kiekvienam nepatiks, kaip kolega sprendžia darbo klausimus. Jei įsiplieskė konfliktas, kolegos gali imti graužti vienas kitą, o tada apie jokį produktyvų darbą negali būti nė kalbos.

Psichologai įspėja: visą laiką kalbėti ir elgtis tik taip, kaip tau patogu, pavojinga. Esti tam tikros technologijos, kurios padės įvairiems tipams geriau sutarti.

Iš pradžių supraskite patys save. Koks bendravimo tipas jums atrodo labiausiai savas? Paklauskite ir aplinkinių, kaip jie jus vertina.

Tuomet pažvelkite į kolegas: koks tipas jiems artimas? Ir nuo to laiko kalbėkite su jais ne tiesiog kaip su sekretore Maryte arba viršininku Jonu Jonaičiu, bet kaip su kitos valstybės piliečiais – iš Analitikos žemės, Ekspresijos karalystės ir pan.

Kai važiuojame į kitą šalį, iš anksto sužinome vietinius papročius, pasistengiame išmokti nors kelias frazes svetima kalba. Kiekvienas turistas pastebėjo, kaip aborigenams patinka, kai klausiame jų arba dėkojame, kad ir laužyta, bet jų kalba. Tas pats principas veikia ir bendraujant su kolegomis.

Jei jūsų kolegos kilę iš Veržliųjų šalies, atminkite, kad joje nepriimta reikšti emocijas ir jas viešai demonstruoti. Taigi dūsavimus pasilikite sau, kalbėkite greitai, aiškiai, negaiškite laiko. Siūlykite konkrečius sprendimus ir mažiausiai du – veržlieji mėgsta tarti paskutinį žodį. Ir taupykite jų laiką!

O štai Maloniojoje šalyje negalima spręsti jokių klausimų, kol neužmezgėte asmeninio kontakto su „maloniuoju žmogumi“. Prieš dalykinį pokalbį reikia bent 10 minučių pakalbėti apie orą, sveikatą, vaikus, o tik paskui – apie reikalus. Atsisveikindami nepamirškite pasakyti ko nors malonaus arba pajuokauti.

Ekspresijos karalystėje priimta viešai rodyti emocijas. Jei ką nors dėstote bejausmiu veidu, jūsų baiminsis, nesupras ir net neapkęs, taigi visi dalykiniai kontaktai nutrūks. Atsipalaiduokite, būkite atviri ir, norite to ar ne, neslėpkite savo emocijų. Čia bus geriau priimti pikti riksmai nei piktavališkas tylėjimas.

Analitikoje tuščiai nemalama liežuviu. Visus savo svarstymus paremkite įrodymais, faktais, logika.

Pusšimtis šansų – asmeniškai jums

Psichologų teigimu, kiekvieno žmogaus jo gyvenimo kelyje laukia daugiau nei pusšimtis galimų posūkių tiek karjeroje, tiek asmeniniame gyvenime. Kiek tiksliai tų posūkių – 50 ar 60 – ginčytinas klausimas, bet jų rezervas ne begalinis. Ir svarbiausia – visi pagrindiniai pokyčiai mūsų gyvenime įvyksta po kitų žmonių įsikišimo: kažkas laiku paskambino, padėjo rasti naują darbą, supažindino su naujais žmonėmis...

Galimybės tik ir stuksena į mūsų duris. Bet tie, kurie sėdi tik savo bendravimo komforto zonoje kaip sraigės kiaute ir nesimoko bendrauti su žmonėmis iš kitų zonų, praleidžia visus šansus. O kuo žmogus universaliau ir lanksčiau bendrauja, tuo daugiau jis pasiekia gyvenime, sako psichologai.

www.delfi.lt