2022-07-29 11:26:48

Sklando gandas

2016.06.16

Bendrovėse galime išgirsti įvairiausių gandų ir mitų. Gandai ir mitai gimsta dėl tam tikros informacijos stokos. Kai ne visa ir netiksli informacija sklinda „savo“ kanalais, ji netrunka apaugti įvairiais gandais ir interpretacijomis.

Gandų ir mitų sklaida yra susijusi su žmogaus prigimtimi, t.y. poreikiu dalintis informacija ir ją gauti. Jeigu aš turiu „svarbios“ informacijos, vadinasi, aš esu reikšmingas žmogus. Kai informacijos nėra arba jos trūksta, žmonės yra linkę tas spragas užpildyti savo „kūriniais“. Kita vertus, informacijos gali būti pakankamai, tačiau žmonių ji suprantama ir interpretuojama skirtingai, ir tuomet išplatinama klaidingai.

Tarkim, bendrovėje išplatinama praėjusio ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita, kurioje gausu ekonominių terminų ir skaičių. Ataskaitoje pateikiama išvada, kad reikia mažinti kaštus. Įmonės darbuotojai tikriausiai netruks paskleisti gandus, kad gresia darbuotojų atleidimas. Panašiems gandams sklindant krenta darbingumas, atsiranda įtampa. Dėl blogos savijautos darbuotojų produktyvumas gali kristi nuo 20 iki 50 proc. ar net daugiau. Tai gali atsiliepti įmonės pardavimų rezultatams, klientų aptarnavimo kokybei, įmonė patirs nuostolių.

Gandai ir mitai apie konkrečius asmenis ar vadovus gali pradėti sklisti dėl tos pačios priežasties, t.y. dėl informacijos stokos apie jų elgesį, priimamus sprendimus ir pan. Kai nėra užtikrinto komunikavimo tarp vadovo ir pavaldinių, gali atsirasti skirtingas arba netgi klaidingas suvokimas apie vadovo vaidmenį ir jo atliekamas funkcijas. Gandai apie konkretų asmenį ar vadovą vienais atvejais gali sustiprinti jo autoritetą, o kitais, atvirkščiai, susilpninti jo reputaciją ir patikimumą. Vadovai turėtų daryti išvadas, jeigu ima apie juos sklisti gandai ir mitai, nes nuo žmonių pasitikėjimo jais priklauso darbuotojų lojalumas, pasišventimas, energija ir darbo rezultatai.

Gandų nereikėtų palikti nevaldomų. Įmonės viduje sklindantys gandai kenkia bendrovės gerai darbo atmosferai ir rezultatams, o į viešumą pasklidę gandai gali pakenkti įmonės įvaizdžiui.

Gandų ir mitų prevencijos funkciją paprastai atlieka įmonės viešųjų ryšių ir personalo padaliniai.

Šie padaliniai rūpinasi, kad informacija būtų pateikiama laiku, jos būtų pakankamai, ji būtų lengvai prieinama ir suprantama skirtingų lygių darbuotojams, formuoja ir palaiko vidinės informacijos sklaidos, komunikavimo kultūrą bendrovėje.

Tai gali būti įgyvendinama įvairiomis vidinės komunikacijos priemonėmis:

› bendrovės informaciniai leidiniai (tiek spausdinta, tiek elektronine forma);
› bendri vieši susirinkimai;
› „karštų naujienų“, „svarbių įvykių“, „klausiate – atsakome“ ir pan. rubrikos;
› taisyklių, tvarkos, nuostatų, įsakymų, ataskaitų ir pan. informacijos viešinimas ir paprastas prieinamumas.

Informacijos sklaidos bendrovėje trūkumai paprastai išryškėja atliekant kasmetinį darbuotojų nuomonės tyrimą, kurio tikslas yra įvertinti darbo atmosferos, darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį ir panašius dalykus. Tokių tyrimų vykdymas yra susijęs su personalo valdymo strategija toje įmonėje.

Aras Mileška, dienraštis Klaipėda