2022-07-29 11:26:48

Kodėl vyrai uždirba daugiau?

2016.06.16

Diskusijos apie vyrus ir moteris yra amžina tema. Pradedant nuo įgimtų savybių analizės – baigiant įrodinėjimais kurie – vyrai ar moterys - yra „-esni“ (geresni, kruopštesni, „strategiškesni“ ir t.t.). Šį kartą norėtume pažvelgti į vyrų ir moterų santykį uždirbant pinigus – nieko nekaltinant, nerungtyniaujant, tačiau stengiantis suprasti esamos (per amžius buvusios?) padėties priežastis bei pasisemti idėjų pokyčiams įgyvendinti.

Faktas

Vyrai uždirba daugiau. Tai yra faktas. Suprantama, jog kalbame apie tos pačios kategorijos specialistų palyginimą. Šis teiginys yra teisingas, vertinant bent 95 atvejus iš 100. Yra duomenų, jog kai kurių profesijų atstovės gauna didesnį atlygį už tos pačios profesijos ir kategorijos vyrus, tačiau šį kartą kalbame apie rinkos tendencingumą – pagrindinę srovę darbo rinkoje.

Iškeltą teiginį, jog vyrai uždirba daugiau, patvirtina daugybė duomenų ir atliktų tyrimų. Pradėkime nuo mums artimiausios situacijos Lietuvoje. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2003 – 2007 metais moterys uždirbo mažiau nei vyrai šalies ūkio, privačiame bei valstybiniame sektoriuose. Duomenys apie individualias įmones šioje statistinėje ataskaitoje nebuvo įtraukti, tačiau galime numanyti, jog situacija individualiose įmonėse ne daug skiriasi.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions taip pat pateikia daug duomenų, kurie patvirtina mūsų teiginį. Štai vienas iš įdomesnių tyrimų pristato situaciją Slovakijoje. Tyrimo aprašyme išskiriamas ne tik bendras vyrų ir moterų atlyginimo palyginimas atskirose srityse; pateikiami ir atlyginimo skirtumai dirbant viršvalandžius, gaunant priedus bei kitus su atlyginimu susijusius mokėjimus.

Kokios yra tokios situacijos susidarymo priežastys? Taip plačiai prieš keletą metų eskaluota moterų diskriminacija? Moterų savybės? Ilgaamžių tradicijų suformuotas kelias? O gal viskas kartu?

Tradicijos

Nuo senų laikų, kai pagrindinis žmonijos „darbas“ buvo apsirūpinti maistu ir apdangalais (tuometiniais drabužiais), vyrų indėlis buvo svaresnis nei moterų. Tuometinis vyrų pranašumas didele dalimi buvo nulemtas jų prigimtinių – fizinių savybių. Galbūt tai ir buvo stereotipo apie tai, kas yra „svarbus, sunkus darbas“ kūrimo pradžia.

Daug metų (iki pokarinio laikotarpio, kai moterys pradėjo užimti vyrų vietas fabrikuose) vyrų darbas buvo kur kas labiau vertinamas. Moterų darbas labiau buvo asocijuojamas su smulkmeniškumu arba nedideliu fiziniu indėliu. Nors feministiniai judėjimai sujudino užsistovėjusį vandenį tokiame mąstyme, tačiau tendencingumas vertinant vis dar yra... Tradicijų svarba, diskutuojant apie vyrų ir moterų atlyginimo klausimą, yra svarbi, tačiau ar jis svarbiausiais? Tikriausiai ne...

Diskriminacija

Kokios jos priežastys? Įvairios. Dažnai jos gali būti siejamos su jau minėtomis tradicijomis. Ar moterų diskriminacija darbe tikrai egzistuoja? Taip. Europos Taryba po Parlamentarinės asamblėjos (2005 metais) pateikė rekomendacijas dėl moterų diskriminacijos darbo rinkoje bei darbo vietoje (situacija nuo 2005 metų ne itin pakito).

Tarybos pateiktame tekste išskiriami trys pagrindiniai diskriminacijos šaltiniai: moterų galimybė dalyvauti darbo jėgos rinkoje; atlyginimo skirtumai lyginant su vyrais; „stiklinės lubos“ – nematomas, bet egzistuojantis kopimo karjeros laiptais apribojimas. Kiekviena iš šių problemų Tarybos pristatomame tekste aprašoma plačiau, tačiau tai - atskira tema.

Gal būtų galima ir sutikti, jog diskriminacija yra atsakymas į klausimą „Kodėl vyrai uždirba daugiau?“ Tačiau F.J.Reh, savo straipsniu apie W.Farrello knygą sumaišo kortas – atsakymo reikia ieškoti toliau...

Požiūris ir pasirinkimas

F.J.Reh internetinėje svetainėje pristato W.Farrello knygoje „Kodėl vyrai uždirba daugiau: Pritrenkianti tiesa slypinti už atlyginimo skirtumo – ir ką moterys gali pakeisti?“ (angl. „Why men earn more: the startling truth behind the pay gap – and what women can do about it“) pristatomas idėjas bei tyrimų rezultatus.

Pagrindinė žinutė, kurią siunčia W.Farrellas savo skaitytojoms, yra ta, jog moterys uždirba mažiau, nes jos pasirenka skirtingą darbo – gyvenimo santykį nei vyrai. Autorius pateikia konkrečių pavyzdžių apie vyrus, kurie uždirba daugiau nei kiti vyrai tame pačiame sektoriuje (pvz.daugelyje šalių, skirtumas tarp nevedusių ir vedusių tos pačios specialybės vyrų yra didesnis nei tarp tos pačios specialybės vyrų ir moterų). Farrellas taip pat pateikia patarimus, kaip moterys gali uždirbti daugiau, nei jų kolegos vyrai – tik jei moterys bus pasiruošusios priimti tokius pačius ar bent panašius sprendimus.

Knygos autorius teigia, jog viskas susiję su kompromisų priėmimu: tam, kad daugiau uždirbtum, dažniausiai turime kažką paaukoti. Net nesudėtinga analizė parodė, jog daugiau apmokami darbai paprastai reikalauja ilgesnių darbo valandų, rizikos valdymo, daugiau laiko, praleidžiamo kelionėse, ir pan. Visus šiuos darbo bruožus vyrai linkę priimti dažniau nei moterys. Iš viso knygoje yra išskiriami 25 darbo vyrų ir moterų pasirinkimai darbe, kurie įtakoja atlyginimo dydį.

Atsakant į šio straipsnio pradžioje iškeltą klausimą „Kodėl vyrai uždirba daugiau“, norėtųsi vadovautis W.Farrello suformuluota idėja, jog vyrai uždirba daugiau, nes jie dažniau pasirenka tai (ir dažniau gali pasirinkti!). Minėtos knygos autorius teigia, jog vyrai ir moterys žiūri į savo gyvenimą ir klausia „Ko man reikia? Man reikia daugiau pinigų ar laiko?“ Farrello teigimu, moterys yra pakankamai protingos, ir supranta, jog joms reikia daugiau laiko, taigi jos labiau linkusios subalansuoti savo gyevenimą.

Gal vis dėlto nėra svarbiausia, kas uždirba daugiau? Gal svarbiau yra pasirinkimas: uždirbti daugiau ar ne (ir visai nesvarbu, uždirbti daugiau nei vyras, kaimynas, giminaitis...)? Kasdien susiduriame su pasirinkimu. Gal vertėtų pasistengti, kad mūsų pasirinkimas būtų ne pelningiausias, bet geriausias. Geriausias mums patiems.

www.delfi.lt