2022-07-29 11:26:48

Kaip pateikti save dalyvaujant paskebtame konkurse darbo vietai užimti?

2016.06.16

Nors apibrėžtų universalių "žaidimo" taisyklių kol kas nėra, tačiau galimi kai kurie apibendrinimai, kuriais sekant Tavo dalyvavimas gali būti sėkmingesnis. Taigi, kaip vyksta panašūs konkursai? Ką ir kaip reikia pateikti?

Pradžioje dažniausiai mūsų prašo pateikti gyvenimo aprašymą (CV). CV reikia turėti parengus tiek anglų, tiek lietuvių kalba, tačiau jei nereikalaujama kitaip (skelbiama, kad kandidatai turi pateikti CV)- siųsti tik lietuvių kalba.

Duomenys apie save, kaip kandidatą turi būti išsamūs ir kartu lakoniški. Išsamūs - tai gana detali informacija apie Tave kaip kandidatą, tinkamiausią paskelbtai darbo vietai užimti. Lakoniški - reikia įsidėmėti, kad vietoj ilgų sakinių labiau pastebima trumpa informacija, sugrupuota lentelėje. Rekomenduojama ją parengti MS Word, jei neprašoma kitaip.

Rekomenduočiau gerai įsiskaityti į paskelbtus reikalavimus, ir paredaguoti turimą standartinį CV taip, kad atsispindėtų atitikimas jiems.

Suprantu, kad kiekvienas iš mūsų savaime vertybė kaip žmogus, tačiau kalbamu atveju mūsų užduotis - įtikinti darbdavį, ar jo atstovą, kad sugebėsi vykdyti duotai darbo vietai priskirtas funkcijas. Kartu ir atsakant į klausimą apie pageidaujamą darbo užmokestį, būtina įvertinti ne tik savo poreikius, bet ir esamą situaciją darbo rinkoje, pasidomėti, kiek analogišką darbą dirbantys asmenys toje ir kitose organizacijose, tame mieste vidutiniškai uždirba. Vertinant savo kvalifikaciją bei pasirengimą, gali būti taip, kad šie duomenys aukštesni, nei reikalaujama. Esu susidūręs su atvejais, tarkime, kad iš kandidato reikalaujama gero anglų kalbos mokėjimo. Žmogus moka ne tik šią, bet ir vokiečių bei prancūzų kalbas. Na, ir atitinkamai mano, kad jam turi būti taikomas bent jau koeficientas 1,5, įvertinantis jo galimybes ir atsispindintis jo darbo užmokestyje, palyginti su kitais kandidatais. Bet bėda ta, kad kalbamai darbo vietai, kad gerai atlikti priskirtas funkcijas būtinas tik geras anglų kalbos žinojimas. Ir dažniausiai atsitinka taip, kad į darbą priimamas galutinai ne geriausias iš dalyvavusių kandidatų, bet tinkamiausias.

Sekančiame etape gali būti įvairūs testavimai: profesinis, žinių, psichologinis. Apsistokime ties psichologiniu. Dažniausiai tenka susidurti su verbaliais testais (vykdoma žodinė ar rašytinė apklausa į tam tikrą klausimų grupę ir pan.), rečiau elgesio sumodeliuotose situacijose testai. Visa bėda, kad neretas kandidatas užsimiršta, kad testuojamas būtent jis, o ne idealusis (įsivaizduojamas) jo įvaizdis, todėl gali nepereiti patikimumo barjero, kitaip tariant daugelis tokių testų numato eilę priemonių patikrinti ar žmogus nepernelyg idealizuoja save savo atsakymuose (reakcijose).

Na ir interviu. Tada kviečiami kandidatai grupelėmis ar po vieną, bendrauja su vienu ar keletu įgaliotų asmenų. Scenarijus gali būti įvairus: prašymas papasakoti apie save, atlikti tam tikras užduotis, atsakinėti į pateikiamus klausimus. Interviu metu nereikia įsivaizduoti, kad aplink Tave "gauja vilkų pasiryžusių suplėšyti į gabalus" arba užmiršti, kad tie žmonės (tas žmogus) turi konkrečią užduotį pagal jam žinomą sistemą įvertinti Tave, kaip potencialų kandidatą.

Esu įsitikinęs, kad dalyvaudamas konkurse dėl darbo įvertinsi visa, kas aukščiau paminėta ir visu žingsniu būsi arčiau tikslo.

Raimundas KAIRAITIS

© "Įvaizdis"

Raktinis žodis: