2022-07-29 11:26:48

Talentų vadyba - naujos kartos lyderystė

2016.06.16

Autorius: Ina Savickienė, Personalo brokerių centras

Kaip išlaisvinti savo talentą

Žmogus, kuris atskleidžia savo talentą ir aktyvios valios pastangomis jį nukreipia visiems naudinga linkme, nusipelno didžiausios pagarbos ir stovi ant aukščiausio socialinių rangų hierarchijos laiptelio – net aukščiau už imperatorių ar kitą valdžios asmenį. Kinijoje taip vertinama buvo jau prieš daugiau kaip 4000 metų.

Savo talentą atskleidusių žmonių visais laikais buvo nedaug – mažiau nei imperatorių. Nors, rodos, visi tik tai ir darome – mokydamiesi, dirbdami, siekdami karjeros stengiamės atskleisti savo geriausias savybes.

Deja, įprasta klaidingai manyti, kad galime pagal bet kokį pavyzdį save sukurti tokius, kokius tik panorėsime. Tereikia būti, kuo "privalai", per daug nesigilinant, kas esi. Tačiau priešingai plačiai paplitusiai nuomonei, tikrasis savęs pažinimas verčia pripažinti, kad visi esame skirtingi (ypatingi) ir, deja, negalime būti viskuo arba bet kuo. Nesuprastos, nepažintos mūsų pačių savybės neatsiskleidžia visa jėga. Nepuoselėjami talentai nyksta kaip ir nesaugoma sveikata. Talentui atsiskleisti yra būtinos kai kurios sąlygos.

Savęs pažinimas ir valdymas

Talentui išlaisvinti būtina save suprasti ir tikslingai valdyti. Žmogaus siela begalinė, todėl savęs pažinimas trunka visą gyvenimą. Tiek pat trunka ir asmeninis augimas, ir talento skleidimasis. Ir nereikia į tai žvelgti kaip į sunkų darbą. Tai – ne vargas, tai teikia džiaugsmą!

Pasak vadybos guru Jagdish Parikh, žmoguje yra trys skirtingos dimensijos – noriu, privalau ir sugebu. Jei mums pavyksta pasirinkti veiklą, kurioje visos dimensijų dalys lygios, tai tampa džiaugsmo šaltiniu, o jeigu sugebame sąmoningai ir tikslingai plėsti noriu, privalau ir sugebu sąlyčio plotą – augame ir turime galimybių visiškai atskleisti savo talentus (žr. 1 pav.).

1 pav. Trijų dimensijų sąlytis

Jei vyksta priešingai – atsiduodame tik kuriai nors vienai sričiai, ilgainiui prarandame pusiausvyrą, galią, džiaugsmą ir sveikatą. Tik nešališkai save pažindami ir vertindami, galime tikslingai kreipti savo veiksmus ir mintis norima linkme.

Yra trys žmogaus proto (angl. mind) sritys: afektyvinė (asmenybė), kognityvinė (pažintinė) ir konatyvinė (instinktų). Pasak amerikiečių mokslininkės Kathy Kolbe, šios sritys auga ir vystosi tam tikru nuoseklumu (žr. 2 pav.).

2 pav. Žmogaus proto sritys

Kaip matome, vertybės, žinios ir instinktai tėra pradinis lygmuo, tik potencialas, kurį turime visi. Ar jis atsiskleis apskritai ir kaip atsiskleis, priklauso nuo to, ar išmoksite kryptingai save valdyti.

Žengiant augimo laipteliais aukštyn, atitinkamai auga ir lyderystės lygmuo (žr. 3 pav.).

3 pav. Lyderio vaidmuo

Sėkmės ir didelių pasiekimų strategija

Vakarų kultūroje, kurios dalis esame, yra įsigalėjusi savęs gerinimo, tobulinimo ir plėtojimo paradigma – pirmiausia ieškoti trūkumų ir juos šalinti. Populiaru būti kritiku ir skeptiku. Mylėti žmones ir džiaugtis gyvenimu yra "prastas lygis". Tai tarsi koks proto defektas, kuris įrodo, kad žmogus nemato realybės (trūkumų). Nepasitenkinimas ir kritika mums atstoja ir visą asmeninio augimo bei psichologinės brandos sampratą.

Prancūzų filosofas Gastonas Blešaras praėjusio amžiaus pirmoje pusėje taikliai pastebėjo: "Ironija lengvai sudaro įspūdį, kad esame patyrę psichologai". Tačiau kritiškumas, nors ir būtinas kai kuriose gyvenimo situacijose, neapima viso pažinimo ir yra menka žmogaus asmeninio gyvenimo kūrimo priemonė.

"Gallup", siekdama nustatyti, kas lemia individo ir organizacijų sėkmę, atliko tyrimus visame pasaulyje. Svarbiausias jų atradimas – suformuluota nauja paradigma: efektyviausia sėkmės strategija yra pranašumų supratimas ir stiprinimas.

Individo lygmenyje tai patvirtina ir naujausi neurologų atradimai. Žmogaus ugdymo veikloje, t. y. jam mokantis ir įgyjant praktinių įgūdžių, rezultatą sudaro ne visiškai nauji dariniai, bet jau esamų įgimtų darinių papildiniai. Taigi nuo gimimo žmogų nedaug galime pakeisti, galime tik padėti atsiskleisti jo esamam potencialui arba stabdyti augimą, mokydami to, kas jam nebūdinga.

Pasak "Gallup" specialistų, 80 proc. laiko patartina skirti pastangoms stiprinti savo teigiamas savybes ir 20 proc. – taisyti neigiamas.

Problemų sprendimo instinktai gali geriau jums tarnauti

Geriausiai galime atlikti tai, kam turime daugiausia savo instinktyvios energijos. Mūsų energetinę sistemą sudaro prigimtiniai (instinktyvūs) problemų sprendimo ir veikimo būdai (konatyvinė sritis). Tačiau dėl nežinojimo jie painiojami su vertybėmis, kurias, kaip manoma, galima ir reikia savyje ugdyti. Kartais jie ignoruojami kaip tramdytini impulsai.

Priminkime, kokie yra prigimtiniai (instinktyvūs) problemų sprendimo ir veikimo būdai:

 • faktų rinkėjas: tyrimo instinktas;
 • nuoseklusis: sisteminimo instinktas;
 • greitai pradedantis: atnaujinimo instinktas;
 • atlikėjas: demonstravimo instinktas.

Jeigu kas nors turi "faktų rinkėjo" talentą, tai gali labai gerai suprasti, kaip reikia "teisingai" suplanuoti, žinoti daugybę laiko planavimo teorijų, tačiau realiame gyvenime jis niekada neplanuos taip efektyviai, kaip "nuosekliojo" talentą turintis žmogus. Todėl žodžiai "taip teisinga" arba "taip geriau" kiekvienu atveju tinka tik tam, kas iš prigimties turi tam tikrų savybių.

Jei siekiame būti viskuo – nesvarbu, ar patys, ar kiti mus to moko, prarandame pojūtį, kas esame iš tikrųjų, slopiname savo vidinį balsą, sakantį, kaip mes galime geriausiai išspręsti problemą ir pasiekti tikslą.

Kaip rodo tyrimai, deja, esame gerokai nutolę nuo savo prigimties supratimo (žr. 1 lentelę).

1 lentelė

Kaip dažnai žmonės klysta, spėdami Kolbe indekso rezultatus

Šaltinis – www.kolbe.com

K. Kolbe paskyrė savo gyvenimą būdų, kaip atpažinti savo prigimtį ir padaryti, kad ji dirbtų mums, paieškai. Knygoje "Powered by Instinct: 5 Rules For Trusting Your Guts" K. Kolbe pataria pasinaudoti keletu neįprastų taisyklių, kurios apie savo gyvenimą leistų sakyti: "Veikiu tikslingai, aistringai ir įtikinamai". Štai trumpa jų santrauka:

1 taisyklė. Veikite, kol dar neapgalvojote.

Pirmiausia apgalvoti, vadinasi, pakartoti tai, kas jau buvo padaryta anksčiau.

 • Kurk, kol dar nepraėjo momentas.
 • Didink savo galimybes išgyventi sunkiose situacijose.
 • Sakyk tai, ką reikia sakyti.


Kiek kartų jūs per ilgai delsėte svarstydami ir praradote galimybes? Pirmiausia veikdami ir tik po to tai apgalvodami išlaisvinate prigimtinį savo veiklos būdą ir atmetate baimes atrodyti kvailai arba abejones dėl to, ar ką nors iš viso pradėti ar nepradėti.
Racionalumas kūrimo pradžioje, žinoma, apsaugo nuo rizikos. Kita vertus, impulsyvūs veiksmai jūsų instinktus sutelks į veiksmą ir pasitaikius galimybei leis iškart veikti jums natūraliais būdais.

2 taisyklė. Išprovokuokite save.

Laukti leidimo, vadinasi, niekada nebūti pirmam.

 • Savo pasiekimus kurkite patys.
 • "Užveskite" save veikti.
 • Darykite tai, ką norite padaryti.

 
Nelaukite, kol kiti suteiks jums progą reikštis, galite ir nesulaukti tokio momento. Atvirkščiai – skatinkite save. Inicijuokite veiksmus, o ne laukite reikiamo momento, kad galėtumėte veikti. Inicijuodami veiksmą, patys sukursite galimybes įgyvendinti savo siekius. Tai jums suteiks laisvę veikti, savaip spręsti problemas. Mokėjimas paskatinti save veikti jums leis pasiekti daugiau tose srityse, kuriose norite daugiau pasiekti, pasirenkant norimą būdą.

3 taisyklė. Įsipareigokite, bet labai nedaug.

Sutelkite energiją į prioritetus, nešvaistykite veltui savo didžiausių pastangų.

 • Sužadinkite reikiamus instinktus siekiams įgyvendinti.
 • Sumažinkite nuovargio, baimės, žlugimo veiksnius.
 • Įsipareigodami įvertinkite savo jėgas.


Kiekvieno žmogaus energijos kiekis, kurį jis gali skirti tikslams pasiekti, yra ribotas. Jei įsipareigojate per daug, niekada negalėsite panaudoti tiek savo instinktyvios energijos, kad padarytumėte viską. Tai nereiškia, kad turite vengti atsakomybės. Tiesiog sutelkite savo kūrybinę energiją į kelias svarbiausias užduotis. Nustatykite prioritetus ir skirkite jiems daugiausia laiko. Mažiau darykite to, kam nereikia didelių pastangų. Taip pat, jei ką nors norite padaryti, bet tuo metu neturite laiko arba jėgų, to visai nedarykite. Su savo įsipareigojimais ir sprendimais supažindinkite aplinkinius, tada ir jie tiksliai žinos, ko iš jūsų tikėtis.

4 taisyklė. Būkite atkaklūs įveikdami kliūtis.

Aistringai būkite savimi, pasinerkite į save.

 • Tvirtai laikykitės nuomonės, tikslo arba veiksmų plano.
 • Nebūkite lengvai nuspėjami arba pakeičiami.
 • Šalinkite kliūtis, kurios riboja jūsų siekius.


Kas nenorėtų būti atkaklus, kantrus ir nenukrypstamai laikytis savo tikslų? Atkaklus ir instinktyvus veikimas, net tada, kai kiti sako, kad "esate pakvaišęs", padės jums kilti. Parodykite valią, norą, iniciatyvą, kai darbas atitinka jūsų talentus, o ne skųskitės ir teisinkitės. Jūsų pasirinktas problemų sprendimo būdas nebūtinai bus priimtas kaip "normalus", bet tai neturėtų rūpėti, jeigu priimami sprendimai bus veiksmingi. Kantrybė ir tikslo siekimas veikiant ir sprendžiant problemas leis jums išlikti savimi. Jūs nebūsite minkomas molis, kokį norėtų matyti kiti.

5 taisyklė. Nedarykite nieko, kai nieko nedarymas padeda.

Jei blogai jaučiatės dėl to, ką darote, sustokite ir nedarykite! Sustokite ir atgaivinkite savo energiją.

 • Nešvaistykite energijos netikslingiems veiksmams.
 • Šalinkite psichologinį išsekimą iš savo gyvenimo.
 • Skirkite laiko savo instinktams atsinaujinti.


Instinktyvi žmogaus energija nėra begalinė. Ji kartais išsenka. Ją reikia atnaujinti, papildyti. Kai jūsų instinktai nebesiunčia aiškių signalų arba neskatina jūsų veikti, laikas sustoti ir pašalinti psichologinį išsekimą. Veiklos pristabdymas, pojūčių žadinimas srityse, kurios visai nereikalauja mąstymo arba jo reikia labai nedaug, jums padės apvalyti protą ir atgaivinti instinktus. Leidimas sau kartkartėmis nieko neveikti padės išvengti perdegimo, suteiks galimybių veikti pasikliaujant sava prigimtimi, be jokios grėsmės.